You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Typhoon

Effektivitet møter høy ytelse i Typhoon, en helautomatisk bekkenspyler med en rekke brukervennlige funksjoner.

Typhoon er kjent for sin VIP-glassdør (View in Process), som gjør det mulig å kontrollere fremdriften når som helst under vaske- og desinfiseringssyklusen.

Den automatiske skyvedøren med innebygd IR-sensor støtter berøringsfri betjening – bare vift med hånden foran døren for å åpne og lukke den.

Typhoon leveres også med automatisk roterende holder. Når døren er låst, roteres holderen 150° og tømmer beholderne, slik at det ikke er nødvendig å snu dem manuelt.

PSD-funksjonen for desinfisering av rørsystemet desinfiserer automatisk det innvendige rør- og dysesystemet når syklusen er ferdig.
Typhoon gir en helautomatisk vaske- og desinfiseringssyklus, i tillegg til nyttige funksjoner som er utformet for å redusere risikoen for krysskontaminering og tilrettelegge for effektivt arbeid.

View in Process (VIP)
Dør i klart glass gjør det mulig å kontrollere fremdriften i rengjøringen og desinfiseringen når som helst.

Berøringsfri betjening
Den automatiske skyvedøren med innebygd IR-sensor åpnes og lukkes ved å vifte med hånden. Den innebygde roterende holderen roteres automatisk 150° for å tømme beholderne når døren er låst, slik at det ikke er nødvendig å tømme dem manuelt.

Effektiv rengjøring og desinfisering
Strategisk plasserte faste og roterende dyser gir effektivt vaske- og desinfiseringsresultat. PSD-funksjonen for desinfisering av rørsystemet bruker varm dampdesinfisering til effektiv desinfisering av beholdere i tillegg til det innvendige rør- og dysesystemet.

Døren forblir låst gjennom hele vaske- og desinfiseringssyklusen, og åpnes litt på slutten av syklusen for raskere tørking og avkjøling.

Det digitale displayet viser fremgangen i syklusen og desinfiseringsnivået.

Tre programmer: økonomi, normal og intensiv; 22 tilleggsprogrammer er tilgjengelige på forespørsel.

Kabinett i rustfritt stål som standard.

Kompatibel med et bredt utvalg av tilbehør, Arjo Liquids Flusher Rinse og Arjo Liquids Flusher Detergent.

* Vennligst kontakt din lokale salgsrepresentant for informasjon om produktet er tilgjengelig for salg i ditt land.