You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Citadel

Integrert system for svært pleietrengende pasienter

Citadel pasientbehandlingssystem er bygd på en universal plattform, slik at du kan skreddersy sengemiljøet for sengeliggende pasienter ut fra deres unike kliniske behov.

Velg den best egnede madrassen for hver pasient basert på mobilitetsnivå og risiko for trykkskader. Citadel har tilpasset elektrisk integrert madrass som sørger for viktig kommunikasjon mellom sengerammen og pasientbehandlingssystemet, med mulighet til å velge mellom reaktive og aktive trykkavlastende madrasser kombinert med styring av mikroklima og pasientvending eller mobiliseringshjelp. Med flere behandlingsalternativer og standardiserte sikkerhetsfunksjoner for å tilpasse pleien til pasientene.

Valg av madrasser:

C100 pasientbehandlingssystem
• Konstant lavt trykk
• Justerbare trykkinnstillinger i hver av de fire delene
• Vende- og holdefunksjoner for pasienten
• Røntgentrekk

C200 pasientbehandlingssystem
Fordelene ved C100 i tillegg til funksjoner for pasienter med begrenset til ingen mobilitet:
• Pulsering og alternerende trykkbehandling
• Kontinuerlig 20° dreiing for å bistå pleieren ved endring av pasientens stilling

AtmosAir® 9000
• Helmadrass
• Til forebygging eller behandling av nedbrytning av huden
• Selvregulerende teknologi

Skin IQ®
• De elektrisk drevne overmadrassene i Skin IQ-porteføljen bruker Negative Airflow Technology (NAT) til kontinuerlig styring av mikroklimaet ved å fjerne overflødig fuktighet fra huden/overflaten.
Lav integreringshøyde bidrar til sikkerhet og mobilisering
Integrerte behandlingssystemer kombinert med lav sengehøyde gir helsepersonell og pasienter en stor fordel når de begynner med mobiliseringsaktiviteter.

Nytteeffektene av integrering
Integrering muliggjør kommunikasjon mellom sengerammesystemet og pasientterapisystemet, som gir:

• HLR-knapp som aktiverer HLR-modus for madrassen og rammen samtidig
• Automatisk trykkompensering i setedelen når hodeenden av sengen justeres
• Begrenser vending når hodeenden av sengen har større vinkel enn 30 grader
• Begrenset vending når én eller flere sengehester er senket

I tillegg gir kombinasjonen av behandlingssystem og sengeramme mulighet for skreddersydd utforming av madrass og ramme, for å bidra til å redusere muligheten for klemskader som kan oppstå ved bruk av ramme og madrass fra to forskjellige leverandører.

Vanlige sikkerhetsfunksjoner som er integrert i sengerammen:
• Varsling av pasientbevegelse via Varizone Patient Movement Detection system
• Gulvet ved siden av sengen er opplyst av nattlyset på undersiden av sengen
• Kan bidra til å hindre at gjenstander eller kroppsdeler kommer i klem under sengerammen, takke være antiklemsystemet. Citadel tilbys også med SafeSet® visuelt varslingssystem som tillegg.

Enklere vedlikehold
Felles kjernedesign gjennom hele utvalget av sykehussenger gjør at vedlikeholdsopplæring og delelagerhold blir enklere enn noensinne.

Praktisk infeksjonskontroll
Lett tilgjengelige komponenter gir enkel rengjøring og desinfeksjon.

Manøvrering og sikkerhet
Alle Arjo sengerammer er konstruert for å være lette å manøvrere. De leveres også med standard sikkerhetsfunksjoner og kontrollpaneler som gir intuitiv betjening og sikker pasientpleie.
Teknisk informasjon
Sikker arbeidsbelastning270 kg (595 lb)
Maksimal pasientvekt227 kg (500 lb)
Total lengde posisjon 2 (standard) 230 cm (90,6 tommer)
Total lengde posisjon 3 (utfelt)242 cm (95,3 tommer)
Samlet bredde103 cm (40,6 tommer)
Madrasslengde posisjon 2 (standard)

202 cm (80 tommer)

Madrasslengde posisjon 3 (utfelt) 

214 cm (84 tommer)

Madrassens bredde

88 cm (35 tommer)

Madrassens tykkelse

15 cm til 20,5 cm 

Total produktvekt (ca.)

200 kg (441 lb)

Madrassens og styreenhetens vekt (ca.)

Madrass 16 kg (35 lb)

Styreenhet 25 kg

Høydeområde (med 125 mm hjul)34 cm til 78 cm
Hode/fottiltvinkel (føttene lavere enn hodet) 12° min 
Hjertebrettvinkel 62o
Hjertebrett, pause30o 
Lårvinkel20o
Leggvinkel16o
Strøminngang

Maks 9,5 A ved 115 VAC 60 Hz
Maks 4,5 A ved 230 VAC 50 Hz 

Vern mot væskeinntrengningIPX4
Vern mot elektrisk støtKlasse I type B
EMKFølger EN 60601-1-2: 2002 og 2007  
Sikkerhetsstandarder

ANSI/AAMI ES60601-1-2005 CAN/CSA
C22 2 nr. 60601-1-DB IEC 60601-2-52-2009

* Vennligst kontakt din lokale salgsrepresentant for informasjon om produktet er tilgjengelig for salg i ditt land.