You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Citadel pasientbehandlingssystem

Citadel pasientbehandlingssystem

Det nye Citadel™ pasientpleiesystemet1 bidrar til fleksibel pasientpleie for sykehus som krever at sengerammer og terapeutiske madrasser bidrar til trygghet, sikkerhet og effektivitet innen intensivpleie, avdelinger for svært pleietrengende pasienter og medisinsk kirurgi.

Støtte og sikkerhet som bare integrering kan gi
Elektriske terapeutiske madrasser gir mulighet til tilpasset pleie for pasientprofiler med høy risiko.

C100 pasientterapisystem
C200 pasientterapisystem
Integrering muliggjør viktig kommunikasjon mellom sengerammesystemet og pasientterapisystemet. Med én knapp aktiveres HLR-modus, der madrassen tømmes for luft samtidig som rammen settes i vannrett stilling, og når hodeenden av sengen justeres, kompenseres trykket i setedelen automatisk. Den begrenser også automatisk vending når hodeenden av sengen overskrider 30 grader eller når en eller flere sengehester senkes.Styring av mikroklima
De kompatible, elektrisk drevne madrassene i Skin IQ®-familien benytter avansert Negative Airflow Technology (NAT) til kontinuerlig styring av mikroklimaet ved å fjerne overflødig fuktighet fra huden/overflaten. Citadel tilbyr kompatibelt Skin IQ-uttak som standard, og gir brukeren muligheten og fleksibiliteten til å styre pasientens mikroklima på en effektiv måte.

Standardiser effektivitet
Citadel pasientpleiesystem er en del av Arjos sengesortiment, og er basert på en kjernedesign, bygd på en universell plattform. Uavhengig av hvilken sengeramme som velges til ditt sykehus, kan du være sikker på at hvert system er basert på et konsistent design for å bidra til optimal pasientpleie.

1Citadel pasientbehandlingssystem henviser til kombinasjonen av Citadel medisinsk sengeramme og Citadel pasientterapisystem