You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Léčebný systém Citadel Patient Therapy System

Léčebný systém Citadel Patient Therapy System

Nový systém nemocničních lůžek Citadel™ Patient Care System1 zaručuje flexibilní péči o klienty v nemocnicích, které kladou důraz na bezpečnost a funkčnost svých lůžkových rámů a terapeutických matrací na jednotkách intenzivní péče, odděleních pro klienty závislé na poskytované péči a pooperačních odděleních.

Podpora a bezpečnost, které může zaručit jedině integrace
Elektrické terapeutické matrace nabízí adaptivní péči pro klienty s vysoce rizikovým profilem.

Léčebný systém C100 Patient Therapy System
Léčebný systém C200 Patient Therapy System
Integrace zaručuje důležitou komunikaci mezi systémem lůžkového rámu a léčebným systémem klienta. Jediné tlačítko spouští režim CPR, který současně vypouští matraci a vyrovnává rám, a k automatické kompenzaci tlaku v sedací části dochází po úpravě hlavy lůžka. Omezuje rovněž automatické otáčení, pokud hlava lůžka přesahuje úhel 30 stupňů nebo pokud je spuštěna jedna nebo více postranic.Kontrola mikroklimatu
Řada kompatibilních elektrických potahů matrací Skin IQ® využívá nejmodernější technologii podtlakového proudění vzduchu (NAT) pro průběžné odvádění nadbytečné vlhkosti z povrchového rozhraní pro zajištění kontroly mikroklimatu. Systém Citadel nabízí jako standard kompatibilní výstup Skin IQ, čímž uživateli poskytuje možnost flexibilní a efektivní kontroly mikroklimatu klienta.

Standardizovaná účinnost
Léčebný systém Citadel Patient Care System je součástí sortimentu lůžek společnosti Arjo a je založen na základní konstrukci uložené na univerzální platformě. Bez ohledu na to, jaký lůžkový rám vaše nemocnice používá, máte vždy jistotu, že každý systém je založen na konzistentní konstrukci, která vám pomáhá zajistit optimální péči o klienta.

Systém péče o klienty 1Citadel představuje kombinaci rámu nemocničního lůžka Citadel a systému péče o klienty Citadel