You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Citadel Plus Bariatric Care System

Zachováváme důstojnost obézních klientů/pacientů

Zachovat důstojnost klienta/pacienta je pro ošetřující personál životně důležité. Zejména to platí u obézních klientů/pacientů, jimž je během pobytu v nemocnici nepříjemná přílišná pozornost i jistá stigmatizace v souvislosti s používáním speciálních bariatrických pomůcek a vybavení.

Bariatrický systém Citadel Plus Bariatric Care System byl navržen tak, aby se nijak nelišil od běžných nemocničních lůžek, čímž obézním klientům/pacientům dodává pocit důstojnosti na jedné straně a na druhé nabízí nezbytnou funkčnost i nosnost požadovanou ošetřujícím personálem, aby mohl pečovat o klienty/pacienty s hmotností až 454 kg (1 000 lb).

Bariatrické lůžko Citadel Plus umožňuje poskytovat flexibilní, bezpečnou a efektivní péči
Během hospitalizace je středobodem péče lůžko, které klientovi/pacientovi poskytuje prostředí pro zotavení a zároveň pomáhá snížit riziko poranění jeho i ošetřujícího personálu. Citadel Plus je bariatrické lůžko speciálně navržené pro nemocnice, které u lůžek a terapeutických povrchů očekávají nejvyšší úroveň bezpečnosti a účinnosti.

Bezpečnost klienta/pacienta i ošetřujícího personálu

Power Drive*
• Umožňuje přesun klienta/pacienta o hmotnosti až 454 kg (1 000 lb) jediným ošetřovatelem, pokud to interní postupy dovolují.
• Může pomoci snížit riziko pracovních úrazů a zvýšit efektivitu.

Systém detekce pohybu klienta/pacienta a opuštění lůžka VariZone
Lze ho nastavit tak, aby detekoval nežádoucí pohyb klienta/pacienta a spustil alarm. Citlivost je možné upravit na míru konkrétnímu klientovi/pacientovi.

Systém proti zachycení pod lůžkem (AES)
Systém AES detekuje překážky pod ložnou plochou při nastavování nemocničního lůžka a zastaví jeho dolů směřující pohyb, aby zabránil poranění osob nebo poškození jiného zařízení.

SafeSet*
Tato funkce vizuálně upozorňuje ošetřující personál na 4 bezpečnostní prvky lůžka, které zajišťují bezpečné prostředí zejména pro klienty/pacienty, u nichž bylo identifikováno riziko pádu z lůžka:
• pozice postranic
• stav brzd
• výška lůžka
• aktivace/deaktivace VariZone

Výhody a funkce bariatrického lůžka Citadel™ Plus

Variabilní šířka a délka lůžka
• Bariatrické lůžko Citadel Plus nabízí 3 možnosti prodloužení/rozšíření. Variabilní šířka i délka nabízí potřebnou flexibilitu pro přizpůsobení lůžka různým tělesným rozměrům klientů/pacientů i pro snazší průjezd lůžka chodbami nebo pro jízdu výtahem při přesunech. Nastavení šířky je možné i při výpadku elektřiny.

Vestavěná váha
• Váha s digitálním displejem zváží klienta/pacienta až do hmotnosti 454 kg (+/-500 g). Funkce automatické kompenzace umožňuje přidání nebo odebrání předmětů, aniž by tím došlo k ovlivnění hmotnosti klienta/pacienta. V zájmu zachování důstojnosti klienta/pacienta se jeho hmotnost zobrazí pouze po dobu 10 sekund.

Úhel naklonění hlavové části lůžka
• Digitální indikátor zobrazuje informace o úhlu naklonění hlavové části, čímž ošetřujícímu personálu pomáhá nastavit správnou polohu klienta/pacienta. Při dosažení úhlu 30 stupňů se hlavová část automaticky zastaví, aby byl ošetřující personál upozorněn na dosažení optimálního naklonění.

Nastavení polohy křesla stisknutím jediného tlačítka
• Bariatrické lůžko Citadel Plus lze nastavit do polohy křesla snížením nožní a břišní části pro větší pohodlí klienta/pacienta.

Redistribuce tlaku*
• Povrch AtmosAirTM Plus byl speciálně navržen pro Citadel Plus s cílem lépe chránit kůži obézních klientů/pacientů. Povrch na redistribuci tlaku využívá technologii Self Adjusting TechnologyTM (SATTM) k automatické regulaci tlaku v celách podle pohybů klienta/pacienta.

Řízení mikroklimatu*
• Skin IQ® 1000 Microclimate Manager (MCM) nabízí jednoduché a přitom účinné řešení pro regulaci mikroklimatu u obézních klientů/pacientů s hmotností až 454 kg (1 000 lb).

Vyšší efektivita jako standard
• Díky využívání stejných technologií, širokému výběru funkcionalit a příslušenství produktové řady Enterprise® a Citadel nabízí přidanou hodnotu, která může příznivě ovlivnit provozní náklady.

Jednoduchá údržba
• Standardizovaná architektura umožňuje servisním pracovníkům provádět běžné servisní úkony jednoduše a za použití shodných postupů.

Kratší doba zaškolení
• Standardizace celé řady ovládacích prvků i uživatelských rozhraní řad Citadel a Enterprise může pomoci snížit zátěž ošetřujícího i servisního personálu díky zkrácení doby nutné pro jejich zaškolení.

*Volitelné
12 degrees
12 degrees

Citadel Plus Bariatric Care System Quick reference guide Controls

Kategorie: Quick reference guide

Název souboru: 831.414-CS Rev B.pdf

Typ: PDF

Velikost: 0,71 Mb

CS-CZ


Citadel Plus Bariatric Bed Frame System Instructions for use

Kategorie: Instructions for use

Název souboru: 831.374-CS Rev E.pdf

Typ: PDF

Velikost: 2,77 Mb

CS-CZ


Demonstrační video Citadel Plus

Ve videu se budoucí uživatelé seznámí se systémem bariatrické péče Citadel Plus a dozví se, jak ho správně používat.


* Prosím, ověřte si u vašeho obchodního zástupce, zda je výrobek ve vaší zemi k prodeji.