Välj ditt land eller din region

Du är nu på Sweden (Svenska)
Hem / Om oss / Hållbarhet / Våra leverantörer
banner image our suppliers.jpg

Våra leverantörer

Leverantörssamarbeten

Arjo gör affärer över hela världen och har ett brett nätverk av leverantörer och andra samarbetspartners. Vi ställer samma höga krav på dem som på vår egen verksamhet när det gäller affärsetik och regelefterlevnad.
Supplier locations.jpg

Våra primära leverantörer

Vi gör kontinuerliga riskbedömningar och har en tät dialog med 25 av våra största globala leverantörer om affärsetik och regelefterlevnad. De representerar en betydande del av vårt inköpsvärde och har valts ut baserat på principerna i Arjos uppförandekod för leverantörer, men också för att de finns nära våra produktionsenheter. Det minimerar onödiga transporter och kostnader, samt ger miljö- och affärsmässiga vinster.
Compliance update.jpg

Arjos uppförandekod för leverantörer

I syfte att säkerställa ett hållbart företagande genom hela Arjos värdekedja har vi även etablerat en uppförandekod för leverantörer och affärspartners. Leverantörskoden är strukturerad kring de fyra fokusområdena i FN:s Global Compact-initiativ och inkluderar följande fokusområden:

- Mänskliga rättigheter
- Arbetsförhållanden
- Miljö
- Antikorruption

Egenbedömning

Arjo har en omfattande process för att godkänna leverantörer. Varje leverantör måste göra en intern granskning samt ta del av och acceptera Arjos uppförandekod för leverantörer. Leverantörer som vill göra affärer med oss måste också acceptera och genomgå kontinuerliga granskningar och mätningar av affärsetik, arbetsförhållanden och miljöarbete.

Leverantörsgranskning

Under 2018 har vi initierat revisioner av våra huvudsakliga leverantörer och affärspartners för att säkerställa att kraven i uppförandekoden upprätthålls. I de fall kraven inte uppfylls, och om leverantören eller affärspartnern inte vidtar tillräckliga åtgärder för att uppfylla kraven, har koncernen rätt att häva avtalet och avsluta alla affärsförbindelser.