Välj ditt land eller din region

Du är nu på Sweden (Svenska)
Hem / Om oss / Bolagsstyrning / Ersättning till ledande befattningshavare

Ersättning till ledande befattningshavare

Enligt aktiebolagslagen ska bolagsstämman besluta om riktlinjer för ersättning till VD och övriga ledande befattningshavare.

Nedan finner ni de riktlinjer som antogs av årsstämman 2022.

Dessa riktlinjer omfattar de personer som ingår i koncernledningen och övriga chefer i Koncernen som är direkt underställda VD, nedan benämnda ”ledande befattningshavare”. Riktlinjerna gäller för avtal som ingås efter bolagsstämmans beslut att anta dessa riktlinjer intill dess att bolagsstämman beslutar om nya riktlinjer.

Ersättning till ledande befattningshavare