Välj ditt land eller din region

Du är nu på Sweden (Svenska)
Hem / Produkter / Prevention av tryckskador / Pressure Injury Risk Assessment

Pressure Injury Prevention

Provizio SEM Scanner

Deliver objective and anatomically-specific assessment of pressure injury (PI) risk 5 days*¹ earlier than visual skin assessment, regardless of skin tone². This empowers you with a window of opportunity to deploy a tailored prevention strategy to minimise PI incidence.

Provizio SEM Scanner (39)

Request a demonstration

Experience the Provizio SEM Scanner and see how it supports you to get ahead of pressure injuries.

Proven to support significant reductions in PI incidence across care settings

47%

 

in hospice settings​³

90%​

(weighted average)​

in acute care settings​​⁴

86%

 

in long-term care settings⁵

Recognised in the latest EPUAP-NPIAP-PPPIA international guidelines⁶

Recommendation 2.6

 

“Consider using a sub-epidermal moisture/edema measurement device as an adjunct to routine clinical skin assessment”


(Strength of Evidence = B2, Strength of recommendation ↔)

 

Recommendation 2.7

 

“When assessing darkly pigmented skin, consider assessment of sub-epidermal moisture as important adjunct strategy”


(Strength of Evidence = B2, Strength of recommendation ↑)

 

The Science of Sub-epidermal Moisture (SEM)

Elevated levels of SEM is a biomarker of early tissue damage that can lead to pressure injury development. SEM can be identified by assessing the biocapacitance of tissue. This non-invasive technology enables early and objective assessment of increased pressure injury (PI) risk, empowering you to take decisive action to minimise PI incidence and to help reduce overall cost and time to care.
Science of SEM image

Find out more about the role of SEM in pressure injury development​

Download our clinical evidence summary.

Provizio SEM Scanner (60)

Provizio® SEM Scanner

Med Provizio SEM Scanner kan du göra objektiva och anatomiskt specifika bedömningar av risken för tryckskador. Detta säkerställer möjligheten till införande av en målinriktad och skräddarsydd strategi för prevention av tryckskador fem dagar tidigare¹ än vid enbart visuell bedömning. Vilket bidrar till att minimera förekomsten av tryckskador och därmed till att minska de totala kostnaderna och väntetiderna.

Ett tidigt och målinriktat ingripande är avgörande

Läs mer om hur vår lösning för tidigt och målinriktat ingripande kan hjälpa dig att sätta en ny standard för klinisk effektivitet genom att:

• Säkerställa tidig, objektiv och anatomiskt specifik riskbedömning
• Erbjuda heltäckande lösningar för att möjliggöra anpassade ingripanden
• Driva fram och upprätthålla förbättrade kliniska resultat

Arjo.AtmosAir Velaris 9000X Enterprise (3).tif

Arjos portfölj för prevention av tryckskador

Från stödytor och hantering av mikroklimat till tidig och objektiv riskidentifiering – vi erbjuder marknadsledande innovationer som är utformade för att underlätta prevention och hantering av tryckskador i alla slags vårdmiljöer.

Auralis (43)

Join our mailing list

To receive updates on clinical evidence, case studies, webinars by industry thought leaders and more supporting pressure injury prevention across all care settings.

*Median

Copyright, trademarks and logos are the intellectual property of Bruin Biometrics LLC, this includes the following: Provizio® SEM Scanner and SEM Scanner®. Bruin Biometrics LLCs copyright materials cannot be used or reproduced without Bruin Biometrics LLCs written consent.

Arjos tekniker hjälper kunden

Vi finns här för dig!

Hittar du inte det du söker? Låt oss hjälpa dig.