Välj ditt land eller din region

Du är nu på Sweden (Svenska)
Hem / Kunskap / Arjo Blog / Tidsfaktor för växlande tryck

Tidsfaktor för växlande tryck


2022-04-24T22:00:00.0000000Z

Varför ”Lägre under längre tid” är den drivande principen bakom funktionaliteten hos en yta med växlande tryck.

Syftet med teknik med växlande tryck (AP) är att regelbundet avlägsna trycket under kroppen genom uppblåsning och tömning av en serie luftceller.

Detta hjälper till att balansera applicering och borttagning av tryck för att stödja vävnadsåterhämtning och möjliggöra vävnadsreperfusion1. Tekniken efterliknar också kroppens naturliga skyddsmiljö genom regelbundna, spontana rörelser.

Det är viktigt att aktiva ytor ger tryckomfördelning under tillräckligt lång tid för att göra en klinisk skillnad. De mest effektiva ytorna är sannolikt de som kan hålla trycket borta från kroppen så länge som möjligt2.

Det är därför optimeringen av prestandan hos en aktiv växlande yta innebär upprätthållande av lägre tryck under längre tid.

AtmosAir Velaris är utformad för att kunna växla mellan aktiv och reaktiv behandling med målet att uppfylla eller överträffa prestandan hos särskilt dedikerade stödytor, och på så sätt erbjuda effektiviteten hos One Surface Strategy utan att kompromissa med behandlingen.

I oberoende tredjepartsprovningar uppvisade AtmosAir Velaris fullständig tryckavlastning vid sakral- och hälområdena under betydligt längre tid än de andra ytorna som testades3.

Arjo.AtmosAir Velaris NEW (17) cropped

När Velaris används som en aktiv växlande yta använder den AltoVac-vakuumteknik för att komprimera och blåsa upp luftcellerna i en alternerande 1-i-2-cellcykel. Två skumlager är inbyggda i varje luftcell, vilket ger komfort utan behov av ytterligare ett skumlager mellan patienten och luftcellerna. När cellerna komprimeras så komprimeras skummet, vilket möjliggör fullständig tryckavlastning även av den sårbara hälen och sakrum.

AtmosAir Velaris-systemet stödjer en One Surface Strategy för att effektivisera och ge en fullständig tryckavlastning under långa tidsperioder, och är en kostnadseffektiv lösning som bidrar till att stödja bästa praxis för förebyggande av tryckskador.

Läs mer om AtmosAir Velaris här, eller kontakta närmaste Arjo-representant för att boka en demonstration eller ett test.

Referenser

  1. Y-K Jan, Brienza DM, Boninger ML & Brenes (2011). Comparison of skin perfusion response with alternating and constant pressures in people with spinal cord injury. Spinal Cord (2011) 49, 136-141
  2. Mawson A.R. et al. Risk factors for early occurring pressure ulcers following spinal cord injury. American Journal of Physical Medical Rehabilitation. 1988: 123-127
  3. Clark M (2021), Comparative Testing of Interface Pressure Performance of Seven Hybrid Surface Technologies Using a Weighted Mannequin (Arjo whitepaper).