Een aantrekkelijke werkplek

De cultuur van Arjo is gebaseerd op diversiteit, gelijkheid en inclusiviteit; een verantwoordelijkheid die zich uitstrekt naar de maatschappelijke omgevingen waarin we actief zijn. Het is de basis van het Arjo duurzaamheidskader 2030 evenals de Grondbeginselen en leiderschapskwaliteiten van Arjo.

un458.jpg

Acties en resultaat

Onze maatschappelijke betrokkenheid

We waarderen onze medewerkers en streven naar eerlijke en niet-discriminerende arbeidsomstandigheden, waarbij we een diverse en inclusieve werkplek bieden.

Arjo.Love it_555.jpg

Arjo's richtlijn voor veiligheid en gezondheid op de werkplek

Streeft naar een hoog veiligheids- en gezondheidsniveau op de werkplek, met een nul-ongevallenvisie.

Lees verder

Hållbarhet_content_4.jpg

Ondernemingsbestuur

In het kader van de strategische HR-inspanningen worden jaarlijks targets geformuleerd. Dit omvat activiteiten die de diversiteit en inclusiviteit, ontwikkeling van medewerkers en de gezondheid en veiligheid op het werk bevorderen. De Raad van Bestuur van Arjo is betrokken bij het opstellen van dit plan en keurt het tweemaal per jaar goed. Het managementteam van Arjo is verantwoordelijk voor de implementatie van het plan en volgt de operationale rapportages op. Lijnmanagers en medewerkers dragen de operationele verantwoordelijkheid voor de implementatie van het plan en zorgen voor de nodige kennis en middelen. De resultaten worden op lokaal en mondiaal niveau regelmatig opgevolgd door de afdeling HR.