Selecteer uw land of regio

U bevindt zich nu in The Netherlands (Nederlands)
Start / Over ons / Duurzaamheid / Een aantrekkelijke werkplek
Arjo.Walking8.jpg

Een aantrekkelijke werkplek

Call to Action
De cultuur van Arjo is gebaseerd op diversiteit, gelijkheid en inclusiviteit; een verantwoordelijkheid die zich uitstrekt naar de maatschappelijke omgevingen waarin we actief zijn. Het is de basis van het Arjo duurzaamheidskader 2030 evenals de Grondbeginselen en leiderschapskwaliteiten van Arjo.
un458.jpg
We waarderen onze medewerkers en streven naar eerlijke en niet-discriminerende arbeidsomstandigheden, waarbij we een diverse en inclusieve werkplek bieden.
Arjo.Love it_555.jpg

Occupational Health and Safety

We aim to realize a high level of health and safety at the workplace. This is reflected in our commitments in the Arjo Sustainability Framework 2030, our Guiding Principles and Leadership Behaviors – and defined in a framework for identifying and managing physical and psychological safety in the work environment, as well as employees’ personal and collective wellbeing, with a Zero Accident Vision.

Hållbarhet_content_4.jpg

Ondernemingsbestuur

In het kader van de strategische HR-inspanningen worden jaarlijks targets geformuleerd. Dit omvat activiteiten die de diversiteit en inclusiviteit, ontwikkeling van medewerkers en de gezondheid en veiligheid op het werk bevorderen. De Raad van Bestuur van Arjo is betrokken bij het opstellen van dit plan en keurt het tweemaal per jaar goed. Het managementteam van Arjo is verantwoordelijk voor de implementatie van het plan en volgt de operationale rapportages op. Lijnmanagers en medewerkers dragen de operationele verantwoordelijkheid voor de implementatie van het plan en zorgen voor de nodige kennis en middelen. De resultaten worden op lokaal en mondiaal niveau regelmatig opgevolgd door de afdeling HR.