Vyberte zemi nebo region

Nyní se nacházíte v části Czech Republic (Česky)
Domovská stránka / Výrobky / Prevence dekubitů / Řada Skin IQ / Skin IQ 365

Skin IQ 365

Skin IQ™ Microclimate Manager

Účinné a intuitivní řešení pro prevenci a léčbu dekubitů.

Microclimate Management (MCM) představuje kritický článek celistvosti kůže.
• Mikroklima označuje podmínky z hlediska vlhkosti a teploty v místech styku pokožky a povrchu matrace.¹
• Mikroklima je klíčovým faktorem u pacientů s rizikem macerace a poškození kůže.
• Nadměrné změny vlhkosti nebo teploty zvyšují citlivost kůže vůči škodlivým efektům tlaku, smyku a tření.²

Odkazy:
1. National Pressure Ulcer Advisory Panel, European Pressure Ulcer Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevention and Treatment of Pressure Ulcers: Clinical Practice. Guideline. Emily Haesler (Ed). Cambridge Media: Perth, Austrálie; 2014.
2. International Review. Pressure Ulcer Prevention: Pressure, Shear, Friction and Microclimate in Context. A Consensus Document. Londýn: Wounds International, 2010.

* Pro informace o dostupnosti výrobku pro prodej ve vaší zemi se obraťte na svého místního prodejního zástupce.

• Voděodolná, paropropustná horní vrstva, která funguje jako bariéra proti bakteriím a virům.¹

• Technologie NAT (Negative Airflow Technology) nepřetržitě odvádí nadměrnou vlhkost ze styčné plochy pokožky a matrace. Srovnávací studie prokázaly, že Skin IQ Microclimate Management (MCM) odvádí 3,8krát více vlhkosti z rozhraní kůže a povrchu matrace než stejná matrace bez Skin IQ MCM.²

• Srovnávací studie prokázaly, že Skin IQ MCM redukuje růst bakterií staphylococcus aureus o 3,1 řádu během 24 hodin. Procento redukce je větší než 99,9 %.³ *

• Ze srovnávacích studií vyplývá, že Skin IQ MCM výrazně snižuje zápach na rozhraní kůže a povrchu matrace v porovnání se stejným povrchem bez proudění vzduchu.⁴

• Je kompatibilní s matracemi pro redistribuci tlaku, které jsou v současné době nabízeny na trhu (např. systémem náhrady matrace AtmosAir™ 9000).

Jednoduché vlastnosti, sofistikovaný výkon

Efektivní pro pacienty
• Skin IQ 365 reusable MCM poskytuje rychlost přenosu vodních par (MVTR) 171 g/m²/h⁵.
• Materiál horní vrstvy pomáhá snížit smyk a tření.‎⁷
• Jednoduché, intuitivní nastavení a údržba
• Nízký profil

*Uvedená úroveň léčby označuje jen teoretické úrovně.

1. Data Arjo k dispozici v archivu, Test Report Viral Barrier Property of Top Sheet of Skin IQ Coverlet – Zkušební protokol 100018376, str. 3 a Zkušební protokol 100019009, str. 1–7.
2. Data Arjo k dispozici v archivu, Studie SIQ2010-57. Zkušební protokol – Skin IQ Microclimate Manager/Low Air Loss (LAL) Coverlet Functional (Post-Stress) Testing – Zkušební protokol 100018343, str. 6, 12.
3. Data Arjo k dispozici v archivu. Zkušební protokol – 100077042.
4. Data Arjo k dispozici v archivu, Assessment of Skin IQ Microclimate Manager Capability to Mitigate odour – Zkušební protokol 100018484.
5. Data Arjo k dispozici v archivu, Skin IQ Reusable System Functional Test – Zkušební protokol 100014338, str. 6.
6. Data Arjo k dispozici v archivu, Skin IQ Microclimate Manager 60 Day MVTR – Zkušební protokol 100016748, str. 3.
7. Data Arjo k dispozici v archivu, Skin IQ Coefficient of Friction – Zkušební protokol 100018362, str. 1.

* Pro informace o dostupnosti výrobku pro prodej ve vaší zemi se obraťte na svého místního prodejního zástupce.

Weight and dimensions
Weight capacity kg 227 kg
Weight capacity lb 500 lb
Overall Length mm 2134 mm
Overall Length in 84 in
Overall Width mm 914,4 mm
Overall Width in 36 in
Depth/Height of surface mm 178 mm
Depth/Height of surface in 7 in
Coverlet Height mm 6,35 mm
Coverlet Height in 0,25 in
Packaging Single unit
Electrical
Voltage 100 - 240 VAC
Frequency 50 - 60 Hz
Ampere Rating 0.5A
Power Supply DCV, Reusable and cord
Operating Temperature Range C 14 - 35 °C
Operating Temperature Range F 57.2 - 95 °F
Storage Temperature Range C -29 - 60 °C
Storage Temperature Range F 20.2 - 140 °F
Classification B
Standards IEC60601-1:2006

* Pro informace o dostupnosti výrobku pro prodej ve vaší zemi se obraťte na svého místního prodejního zástupce.

Prozkoumat výrobek

Filtr
Filtr
Skin IQ 365 Instructions for Use

Typ: Instructions for use (IFU)

Jazyk
STÁHNOUT
Skin IQ Brochure

Typ: Sales | Leave behind / Brochure

Jazyk
STÁHNOUT

* Pro informace o dostupnosti výrobku pro prodej ve vaší zemi se obraťte na svého místního prodejního zástupce.

Skin IQ Brochure

Typ: Sales | Leave behind / Brochure

Jazyk
STÁHNOUT

* Pro informace o dostupnosti výrobku pro prodej ve vaší zemi se obraťte na svého místního prodejního zástupce.

Skin IQ 365 Instructions for Use

Typ: Instructions for use (IFU)

Jazyk
STÁHNOUT

* Pro informace o dostupnosti výrobku pro prodej ve vaší zemi se obraťte na svého místního prodejního zástupce.

Lucien de Kreek

Jsme tu pro Vás!

Nedaří se Vám najít, co jste hledali? Pomůžeme Vám.
Potvrzuji, že jsem se seznámil s definicí odborníka ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. a že jsem tímto odborníkem.

Beru na vědomí, že informace obsažené na následujících stránkách nejsou určeny pro laickou veřejnost, ale pouze pro odborníky. Dále potvrzuji, že jsou mi známa rizika a důsledky způsobené návštěvou těchto stránek jinou osobou než odborníkem (neporozumění řádnému fungování inzerovaných zdravotnických prostředků, nesprávný výběr zdravotnického prostředku nebo nesprávná diagnóza atd.).