You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

This website uses cookies

By continuing to use this website you consent to using cookies. For more information about cookies and how we use them, please see our Privacy Policy.

Skin IQ 365

Arjos Skin IQ® 365 er et elektrisk madrasbetræk til flere plejemodtagere. Det kan anvendes på de fleste støtteunderlag for at give fremragende mikroklimakontrol og effektiv forebyggelse og behandling af trykskader.

• Et vandtæt, dampgennemtrængeligt toplag, der fungerer som bakteriel og viral barriere.¹

• Negative Airflow Technology (NAT) trækker konstant overskydende fugt væk fra området mellem hud og madras. Laboratorieundersøgelser viser, at Skin IQ Microclimate Management (MCM) fjerner 3,8 gange så meget fugt ved grænsefladen mellem hud og madras end den samme madras uden Skin IQ MCM.²

• Laboratorieundersøgelser viser, at Skin IQ MCM reducerer væksten af Staphylococcus aureus med 3,1 logs i løbet af en 24-timers periode. Det er en procentvis reduktion på over 99,9 %.³ *

• Laboratorieundersøgelser viser, at Skin IQ MCM i betydelig grad reducerer lugten ved grænsefladen mellem hud og madras sammenlignet med den samme overflade uden luftstrøm.⁴

• Systemet er designet, så det er kompatibelt med de trykfordelende madrasser, der er på markedet i dag (f.eks. helmadrassystemet AtmosAir™ 9000)

Enkle funktioner, avanceret ydeevne

Effektivt for dine plejemodtagere
• Skin IQ 365 genbrugelig MCM har en fugtoverføringshastighed (MVTR; Moisture Vapour Transfer Rate) på 171/g/m2/time.‎⁵
• Toplagsmaterialet bidrager til at reducere forskydning og friktion.‎⁷
• Hurtig, intuitiv opsætning og vedligeholdelse
• Lavprofildesign

*Det angivne behandlingsniveau angiver udelukkende teoretiske niveauer

1. Arjo-data i arkiv, testrapporten Viral Barrier Property of Top Sheet of Skin IQ Coverlet – Testrapport 100018376 s. 3 & testrapport 100019009 s. 1-7.
2. Arjo-data i arkiv, undersøgelse SIQ2010-57. Testrapport – Skin IQ Microclimate Manager/Low Air Loss (LAL) Coverlet Functional (Post-Stress) Testing – Testrapport 100018343 s. 6, 12.
3. Arjo-data i arkiv. Testrapport – 100077042.
4. Arjo-data i arkiv, Assessment of Skin IQ Microclimate Manager Capability to Mitigate odour – Testrapport 100018484.
5. Arjo-data i arkiv, Skin IQ Reusable System Functional Test – Testrapport 100014338 s. 6.
6. Arjo-data i arkiv, Skin IQ Microclimate Manager 60 Day MVTR – Testrapport 100016748 s. 3.
7. Arjo-data i arkiv, Skin IQ Coefficient of Friction – Testrapport 100018362 s. 1.

Skin IQ 365 Instructions for Use

Kategori: Instructions for use

Filnavn: 414479-DA Rev F.pdf

Type: PDF

Størrelse: 0,2 Mb

DA-DK


* Spørg gerne din lokale repræsentant om produktet er tilgængelig i Danmark

Related products