You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Arjo Sound

Badetilsetning for Hydrosound.

Arjo Sound er formulert for å forsterke den rensende effekten ved Hydrosound-rengjøringsterapi ved å løse opp og spre olje og smuss, og hindre at de setter seg på huden eller badekaret.

Arjo Sound inneholder også et antimikrobielt middel som hindrer bakterievekst, samt ingredienser som hindrer lukt.

Inneholder hudpleiende stoffer og naturlig eukalyptusolje.
Utviklet for å bidra til å løse opp og spre olje og smuss, forsterke Hydrosound-effekten og bidra til å hindre at olje og smuss setter seg på huden eller badekaret.

Fuktighetsgivende
Arjo Sound-pleiemidler med naturlig eukalyptusolje har en skånsom fuktighetsgivende effekt.

Antimikrobiell og lukthemmende
Arjo Sound inneholder et antimikrobielt middel for å bidra til å hindre bakterievekst, samt ingredienser som bidrar til å hindre lukt.

Biologisk nedbrytbar formulering. Leveres i resirkulerbar emballasje.

Teknisk informasjon

Farer

Dette produktet inneholder ikke skadelige stoffer og krever ikke klassifisering i henhold til EC-forskrift 1907/2006 (REACH).
Viktige farlige egenskaper:
Produktet kan irritere øyne og slimhinner.

Sammensetning/ingredienser

StofferCAS-nr.Vekt %Symbol/R-betegnelser
Farlige stoffer  
 ---
Andre stoffer  
Polysorbat 209005-64-530-60-
Propylen-glykol57-55-61-3-
Eukalyptusolje8000-48-40,15-
DMDM Hydantoin6440-58-00,15-
Triklosan3380-34-50,10-
Vann--opptil 100 %-

Førstehjelpstiltak

SvelgingDrikk store mengder vann, kontakt lege hvis det oppstår symptomer.
InnåndingSørg for frisk luft hvis det oppstår symptomer.
I øyneneFjern eventuelle kontaktlinser, skyll med lunkent vann i noen minutter og kontakt lege hvis det oppstår symptomer.

Brannsikkerhet

Dette produktet er ikke brennbart.
BrannslukningsapparaterTilpasses til betingelsene/materialene i omgivelsene
Personlige forholdsreglerBruk egnet personlig vernebekledning og oksygenmaske.

Søl

Personlige forholdsreglerUnngå kontakt med øynene.
MiljøhensynSamle opp og oppbevar sølt materiale i et kjemisk absorberingsmiddel (f.eks. kiselgur, sagflis). Små mengder kan skylles med vann.

Håndtering og oppbevaring

Lagres ved romtemperatur.

Eksponering / personlig beskyttelse

Se avsnitt 7.

Fysiske og kjemiske egenskaper

UtseendeKlar væske
pH-verdi7.0
Brennbarhetikke brennbart
Flammepunktingen
Løselig i vann100 % organiske løsemidler

Toksikologi

Akutte effekterse avsnitt 3
Svelgingse avsnitt 3
Innåndingse avsnitt 3
Hudkontaktse avsnitt 3
I øynenese avsnitt 3

* Vennligst kontakt din lokale salgsrepresentant for informasjon om produktet er tilgjengelig for salg i ditt land.