Välj ditt land eller din region

Du är nu på Sweden (Svenska)
Hem / Om oss / Bolagsstyrning / Valberedning

Valberedning

I enlighet med beslut på Arjos årsstämma 2020 ska valberedningen inför årsstämma utgöras av ledamöter utsedda av de tre röstmässigt största aktieägarna på grundval av en förteckning över ägarregistrerade aktieägare från Euroclear Sweden AB eller annan tillförlitlig ägarinformation, per den 31 augusti varje år, samt styrelsens ordförande. Därutöver ska det, om styrelsens ordförande i samråd med ledamoten utsedd av den röstmässigt största aktieägaren bedömer det lämpligt, ingå en i förhållande till bolaget och dess större ägare oberoende representant för de mindre aktieägarna som ledamot av valberedningen.

Inför årsstämman 2022 utgörs Arjos valberedning av ordföranden Carl Bennet (Carl Bennet AB), Per Colleen (Fjärde AP-fonden), Marianne
Nilsson (Swedbank Robur), samt styrelsens ordförande Johan Malmquist. Styrelsens ordförande har efter samråd med valberedningens ordförande inte ansett det motiverat att utse någon representant för de mindre aktieägarna inför årsstämman 2022.

Principer för valberedningens tillsättning och instruktion för valberedningen.

Lämna förslag

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman den 22 april 2022 kan vända sig till valberedningen via e-mail eller via vanlig post till adress: Arjo AB Att: Valberedningen Hans Michelsensgatan 10 211 20 Malmö