Vyberte zemi nebo region

Nyní se nacházíte v části Czech Republic (Česky)
Domovská stránka / O nás / Firemní řízení / Auditoři

Auditor

Od založení společnosti Arjo vykonává funkci auditora společnost Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB.

Od 16. srpna 2017 působí ve funkci pověřeného auditora Magnus Willfors. Magnus Willfors je certifikovaný účetní a člen FAR, švédské profesní organizace certifikovaných účetních.

Auditor kontroluje, zda výroční zpráva, účetnictví a konsolidované finanční výkazy, stejně jako řízení ze strany představenstva a CEO, odpovídají všeobecně přijímaným kontrolním standardům. Po skončení každého fiskálního roku auditor na výroční valné hromadě předloží zprávu auditora mateřské společnosti a konsolidovanou zprávu auditora. Auditor také pravidelně předkládá zprávy kontrolnímu výboru představenstva. 

Potvrzuji, že jsem se seznámil s definicí odborníka ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. a že jsem tímto odborníkem.

Kliknutím na tlačítko ANO chci pokračovat na tyto webové stránky a výslovně potvrzuji následující:

  • Jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou předepisovat nebo vydávat zdravotnické prostředky nebo diagnostické zdravotnické prostředky in vitro, případně zaměstnancem poskytovatele zdravotnických služeb.
  • Je mi známa definice odborníka, případně vymezení zaměstnance poskytovatele zdravotnických služeb ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb.
  • Beru na vědomí, že informace obsažené na těchto webových stránkách nejsou určeny pro laickou veřejnost, ale pouze pro odborníky a zaměstnance poskytovatelů zdravotnických služeb. Dále potvrzuji, že jsou mi známa rizika spojená s návštěvou těchto webových stránek jinou osobou než odborníkem nebo zaměstnancem poskytovatele zdravotnických služeb (např. neporozumění správnému fungování inzerovaných zdravotnických prostředků, nesprávný výběr zdravotnického prostředku nebo nesprávné učinění diagnózy).