You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Auditor

Od založení společnosti Arjo vykonává funkci auditora společnost Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB.

Od 16. srpna 2017 působí ve funkci pověřeného auditora Magnus Willfors. Magnus Willfors je certifikovaný účetní a člen FAR, švédské profesní organizace certifikovaných účetních.

Auditor kontroluje, zda výroční zpráva, účetnictví a konsolidované finanční výkazy, stejně jako řízení ze strany představenstva a CEO, odpovídají všeobecně přijímaným kontrolním standardům. Po skončení každého fiskálního roku auditor na výroční valné hromadě předloží zprávu auditora mateřské společnosti a konsolidovanou zprávu auditora. Auditor také pravidelně předkládá zprávy kontrolnímu výboru představenstva.