Selecteer uw land of regio

U bevindt zich nu in Belgium (Nederlands)
Start / Over ons / Ondernemingsbestuur / Auditors

Auditor

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB is sinds de oprichting van het bedrijf de accountant van Arjo.

Magnus Willfors is sinds 16 augustus 2017 de verantwoordelijke accountant. Magnus Willfors is een erkende openbaar accountant en lid van FAR, het professionele instituut voor erkende openbaar accountants in Zweden.

De auditor onderzoekt het jaarverslag, de boekhouding en de geconsolideerde jaarrekening, alsook het beheer door de raad van bestuur en de CEO in overeenstemming met de algemeen aanvaarde controlenormen. Na elk boekjaar levert de auditor een auditrapport aan de moedermaatschappij en een geconsolideerd auditrapport aan de jaarlijkse algemene vergadering. De auditor brengt ook regelmatig verslag uit aan het auditcomité van de raad van bestuur.