Välj ditt land eller din region

Du är nu på Sweden (Svenska)
Hem / Kunskap / Mobilitetsgalleriet / Mobilitetsgalleriet för långvård / Emma

Emma LTC_500x700.jpg

Emma

Emma ligger oftast i sängen och behöver en specialstol för att kunna sitta
Om vårdpersonalen assisterar patienten utan att vidta särskilda försiktighetsåtgärder kan det leda till fysisk överbelastning, och hjälpmedel bör därför användas för att minska risken. Patienten kan inte aktivt hjälpa till vid förflyttning. För vissa patienter i slutstadierna av cancersjukdom eller Alzheimers sjukdom är sådan stimulans inte önskvärd eller måste ibland undvikas. Man prioriterar i stället bästa möjliga vård och/eller att förebygga komplikationer orsakade av orörlighet, exempelvis god hudvård. Emma förflyttas med hjälp av utrustning som exempelvis en sellyft och/eller friktionsminskande hjälpmedel i sängen. Målet är att undvika komplikationer som orsakas av långvarigt sängliggande och att se till att hon har det så bekvämt som möjligt.

  • Kan vara nästan helt sängliggande, kan endast sitta i specialstol
  • Helt beroende av vårdpersonalen
  • Emmas röda tröja signalerar hög risk för dynamisk och statisk överbelastning om rätt hjälpmedel inte används.
  • Stimulering och aktivering är inget primärt mål
bicycle_500px.jpg

Empowering Movement

Mobilitetsgalleriet är till stor hjälp för att skapa goda förutsättningar för mobilitet inom både akut- och långtidsvård när det används för att bedöma patientens mobilitetsnivå och hur den påverkar vårdkvaliteten.
Designing-for-Emma-49099.jpg

Designa för Emma

Arjo har ett nära samarbete med arkitekter, vårdhemsansvariga, experter på säker patientförflyttning, patienter och anhöriga för att kunna designa utrymmen som passar den individuella patientens behov.
positive8_500px.jpg

Positiva åttan

Positiva åttan-filosofin visualiserar alla de positiva effekter som en förbättrad eller bevarad rörelseförmåga kan ha genom goda vårdmetoder, en effektiv arbetsmiljö och rätt utrustning.

Ladda ner material

För att du ska få hjälp att bedöma hur du på bästa sätt kan möta patienternas behov har vi sammanställt en rad informativa dokument med råd om hur du kan tolka de olika mobilitetsnivåerna och hur du kan använda våra produkter och lösningar så effektivt som möjligt.