Carl LTC_500x700.jpg

Carl

Carl vyžaduje asistenci při denních aktivitách
Pokud by pomoc nebyla poskytována s využitím zvláštních opatření, mohlo by hrozit riziko fyzického přetížení ošetřujícího personálu. V těchto případech je třeba používat pomůcky, které zabrání tomu, aby byl ošetřující personál vystaven nebezpečné úrovni zátěže.

Tito klienti jsou však schopni se aktivně podílet na svému pohybu a je důležité, aby si tuto schopnost v maximální možné míře zachovávali nebo zlepšovali. Asistence poskytovaná Carlovi může zahrnovat přesuny s využitím stavěcí a zvedací pomůcky. Je důležité stimulovat zbývající Carlovu kapacitu a zhoršování mobility u něj zpomalovat.

  • Je schopen částečně zatížit alespoň jednu končetinu. Často sedí na vozíku a vykazuje určitou stabilitu trupu
  • Ve většině situací závisí na ošetřujícím personálu
  • Žlutá vesta naznačuje riziko dynamického a statického přetížení ošetřujícího personálu, pokud by nepoužil vhodné pomůcky
  • Stimulace funkční mobility je pro Carla velmi důležitá

Stáhnout materiály

Abychom zajistili, že budete v maximální možné míře schopni naplňovat potřeby Vašich pacientů/klientů, sestavili jsme sérii informativních dokumentů, v nichž naleznete cenné rady, jak porozumět různým úrovním funkční mobility a jak naše výrobky a řešení využít co nejefektivněji.

Přejít do sekce materiálů ke stažení