Vyberte zemi nebo region

Nyní se nacházíte v části Czech Republic (Česky)
Domovská stránka / Znalosti / Galerie mobility / Galerie mobility pro dlouhodobou péči / Doris

Doris LTC_500x700.jpg

Doris

Doris vyžaduje plnou asistenci při péči i přesunech
Pokud by pomoc nebyla poskytována s využitím zvláštních opatření, mohlo by hrozit riziko fyzického přetížení ošetřujícího personálu, a proto by měly být použity vhodné pomůcky, které toto riziko sníží. Tato klientka není schopna se podstatným způsobem podílet na pohybu.

Je však důležité tyto klienty aktivovat, kdekoli a kdykoli je to možné. Asistence poskytovaná Doris může zahrnovat přesuny pomocí vakového zvedáku.

  • Nedokáže se postavit a neunese nohama vlastní váhu.
  • Může sedět, má-li dostatečnou oporu
  • Ve většině situací závisí na ošetřujícím personálu
  • Oranžová blůza naznačuje vysoké riziko dynamického a statického přetížení ošetřujícího personálu, pokud by nepoužil vhodné pomůcky
  • Velmi důležitá je stimulace funkční mobility
bicycle_500px.jpg

Podpora pohyblivosti

Galerie mobility hraje klíčovou úlohu v podpoře pohyblivosti v akutní i dlouhodobé péči tím, že umožňuje posoudit úroveň mobility jednotlivce i její dopad na kvalitu péče.
Designing-for-Doris49098.jpg

Navrženo pro Doris

Úzce spolupracujeme s architekty, vedoucími pracovníky pečovatelských zařízení, odborníky na bezpečnou manipulaci s pacienty, ale i se samotnými klienty a jejich příbuznými, díky čemuž se nám daří navrhovat prostory přizpůsobené jejich individuálním potřebám.
positive8_500px.jpg

Filozofie positive eight: osm výhod mobility

Filozofie positive eight: osm výhod mobility vizualizuje potenciálně pozitivní dominový efekt vyvolaný udržováním nebo zlepšením mobility jedince prostřednictvím osvědčených ošetřovatelských technik, efektivního pracovního prostředí a správných pomůcek.

Stáhnout materiály

Abychom zajistili, že budete v maximální možné míře schopni naplňovat potřeby Vašich pacientů/klientů, sestavili jsme sérii informativních dokumentů, v nichž naleznete cenné rady, jak porozumět různým úrovním funkční mobility a jak naše výrobky a řešení využít co nejefektivněji.
Potvrzuji, že jsem se seznámil s definicí odborníka ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. a že jsem tímto odborníkem.

Beru na vědomí, že informace obsažené na následujících stránkách nejsou určeny pro laickou veřejnost, ale pouze pro odborníky. Dále potvrzuji, že jsou mi známa rizika a důsledky způsobené návštěvou těchto stránek jinou osobou než odborníkem (neporozumění řádnému fungování inzerovaných zdravotnických prostředků, nesprávný výběr zdravotnického prostředku nebo nesprávná diagnóza atd.).