Doris LTC_500x700.jpg

Doris

Doris vyžaduje plnou asistenci při péči i přesunech
Pokud by pomoc nebyla poskytována s využitím zvláštních opatření, mohlo by hrozit riziko fyzického přetížení ošetřujícího personálu, a proto by měly být použity vhodné pomůcky, které toto riziko sníží. Tato klientka není schopna se podstatným způsobem podílet na pohybu.

Je však důležité tyto klienty aktivovat, kdekoli a kdykoli je to možné. Asistence poskytovaná Doris může zahrnovat přesuny pomocí vakového zvedáku.

  • Nedokáže se postavit a neunese nohama vlastní váhu.
  • Může sedět, má-li dostatečnou oporu
  • Ve většině situací závisí na ošetřujícím personálu
  • Oranžová blůza naznačuje vysoké riziko dynamického a statického přetížení ošetřujícího personálu, pokud by nepoužil vhodné pomůcky
  • Velmi důležitá je stimulace funkční mobility

Stáhnout materiály

Abychom zajistili, že budete v maximální možné míře schopni naplňovat potřeby Vašich pacientů/klientů, sestavili jsme sérii informativních dokumentů, v nichž naleznete cenné rady, jak porozumět různým úrovním funkční mobility a jak naše výrobky a řešení využít co nejefektivněji.

Přejít do sekce materiálů ke stažení