Välj ditt land eller din region

Du är nu på Sweden (Svenska)
Hem / Kunskap / Mobilitetsgalleriet / Bariatriskt mobilitetsgalleri / Emma

Emma BC_500x700.jpg

Emma

Emma ligger oftast i sängen och klarar inte av att styra sin kroppsposition varken sittande eller liggande
Sängens madrass och kuddar stabiliserar Emma fullständigt, vilket visar att hon inte klarar av att styra sin kroppsposition, varken sittande eller liggande. Hon kan inte lyfta på huvudet eller hjälpa till vid enklare förflyttningar, till exempel att vända sig, och hon har en låg vakenhets- och aktivitetsnivå. Hon kan inte hjälpa till med någon form av förflyttning och klarar inte av att hålla i små föremål.

  • Kan vara nästan helt sängliggande, kan endast sitta i specialstol
  • Helt beroende av vårdpersonalen
  • Hennes röda täcke signalerar att hon utgör en hög risk för statisk och dynamisk överbelastning om rätt hjälpmedel inte används
  • Stimulering och aktivering är inget primärt mål
bicycle_500px.jpg

Empowering Movement

Mobilitetsgalleriet är till stor hjälp för att skapa goda förutsättningar för mobilitet inom både akut- och långtidsvård när det används för att bedöma patientens mobilitetsnivå och hur den påverkar vårdkvaliteten.
Designing-for-Doris49138.jpg

Designa för Emma

Arjo har ett nära samarbete med arkitekter, vårdhemsansvariga, experter på säker patientförflyttning, patienter och anhöriga för att kunna designa utrymmen som passar den individuella patientens behov.
positive8_500px.jpg

Positiva åttan

Positiva åttan-filosofin visualiserar alla de positiva effekter som en förbättrad eller bevarad rörelseförmåga kan ha genom goda vårdmetoder, en effektiv arbetsmiljö och rätt utrustning.

Ladda ner material

För att du ska få hjälp att bedöma hur du på bästa sätt kan möta patienternas behov har vi sammanställt en rad informativa dokument med råd om hur du kan tolka de olika mobilitetsnivåerna och hur du kan använda våra produkter och lösningar så effektivt som möjligt.