Velg land eller region

Du er i Norway (Norsk)
Start / Kunnskap / Mobilitetsgalleriet / Mobilitetsgalleriet for bariatrisk pleie / Emma

Emma BC_500x700.jpg

Emma

Emma er som oftest sengeliggende og kan ikke opprettholde stillingen på egen hånd  når hun sitter eller ligger
I sengen er Emma fullstendig støttet av madrassen og putene, som viser at hun ikke kan opprettholde stillingen når hun sitter eller ligger. Hun kan ikke løfte hodet, er ikke i stand til å utføre noen grunnleggende bevegelse, som for eksempel å snu seg, og har et lavt nivå av årvåkenhet og aktivitet. Hun er ikke i stand til å bidra til egen bevegelighet og kan ikke gripe selv små gjenstander.

  • Er kanskje helt sengeliggende, kan bare sitte i spesialstol
  • Alltid avhengig av pleier
  • Det røde sengeteppet indikerer at hun utgjør en høy risiko for statisk og dynamisk fysisk overbelastning for pleierne hvis det ikke benyttes egnet utstyr
  • Stimulering av funksjonell bevegelighet er ingen primær målsetting
bicycle_500px.jpg

Empowering Movement

Mobilitetsgalleriet spiller en nøkkelrolle når det gjelder å styrke bevegelse både ved akutt og langtidspleie, ved å muliggjøre en evaluering av en persons bevegelighetsnivå og hvordan dette vil påvirke pleiekvaliteten.
Designing-for-Doris49138.jpg

Design for Emma

Arjo samarbeider tett med arkitekter, sykehjemsledelse, eksperter på trygg pasientforflytning, beboere og pårørende, så vi kan utvikle rom som passer den enkelte pasientens behov.
positive8_500px.jpg

Positive åtte

Positive åtte-filosofien visualiserer de potensielle positive effektene av å forbedre eller opprettholde en persons bevegelighet ved å benytte de beste pleieferdighetene, et effektivt arbeidsmiljø og egnede hjelpemidler.

Last ned materiell

For å sikre at du er best mulig i stand til å dekke behovene til beboerne/pasientene, har vi satt sammen et sett med informative dokumenter for å gi deg råd om hvordan du kan forstå de varierende nivåene av funksjonell bevegelighet, og hvordan bruke produktene og løsningene våre mest mulig effektivt.