Välj ditt land eller din region

Du är nu på Sweden (Svenska)
Hem / Kunskap / Mobilitetsgalleriet / Bariatriskt mobilitetsgalleri / Carl

Carl BC_500x700.jpg

Carl

Carl behöver hjälp i sin vardag
Carl sitter i rullstol, och ena handen vilar mot hjulet för att visa att han ännu har tillräcklig rörelseförmåga för att kunna manövrera sin rullstol. Han klarar också av att sätta ena foten på golvet medan den andra vilar mot fotstödet på grund av en underbensskada, vilket signalerar att han har en viss förmåga att bära upp sin vikt. Carl har tillräckligt god balans för att kunna sitta upprätt i sin rullstol utan överkropps- eller huvudstöd.

  • Sitter ofta i rullstol och har viss stabilitet i bålen
  • Är beroende av vårdpersonal i de flesta situationer
  • Han har en orange väst som visar att han utgör en måttlig risk för statisk och dynamisk överbelastning för vårdpersonalen om rätt hjälpmedel inte används.
  • Det är mycket viktigt att Carls funktionella mobilitet stimuleras
bicycle_500px.jpg

Empowering Movement

Mobilitetsgalleriet är till stor hjälp för att skapa goda förutsättningar för mobilitet inom både akut- och långtidsvård när det används för att bedöma patientens mobilitetsnivå och hur den påverkar vårdkvaliteten.
Designing-for-carl-49137.jpg

Designa för Carl

Arjo har ett nära samarbete med arkitekter, vårdhemsansvariga, experter på säker patientförflyttning, patienter och anhöriga för att kunna designa utrymmen som passar den individuella patientens behov.
positive8_500px.jpg

Positiva åttan

Positiva åttan-filosofin visualiserar alla de positiva effekter som en förbättrad eller bevarad rörelseförmåga kan ha genom goda vårdmetoder, en effektiv arbetsmiljö och rätt utrustning.

Ladda ner material

För att du ska få hjälp att bedöma hur du på bästa sätt kan möta patienternas behov har vi sammanställt en rad informativa dokument med råd om hur du kan tolka de olika mobilitetsnivåerna och hur du kan använda våra produkter och lösningar så effektivt som möjligt.