Välj ditt land eller din region

Du är nu på Sweden (Svenska)
Hem / Kunskap / Mobilitetsgalleriet / Mobilitetsgalleriet för långvård / Barbara

Barbara LTC _500x700.jpg

Barbara

Barbara kan ta hand om sig själv och röra sig med visst stöd
Denna patient kan utföra vissa dagliga aktiviteter utan hjälp, och den assistans hon behöver är i allmänhet inte fysiskt krävande för vårdpersonalen.

Assistansen kan bestå av verbalt stöd, återkoppling eller vägledning, men lätt fysisk hjälp kan också behövas. Den kan kombineras med enklare hjälpmedel (gåhjälpmedel, stöd eller handtag) eller genom anpassning av patientens vårdmiljö. Den rörelseförmåga som Barbara fortfarande har kvar bör stimuleras.

  • Kan klara sig själv och kan använda rollator
  • Är beroende av vårdpersonal i vissa situationer
  • Hennes ljusgröna blus signalerar en viss risk för att statisk överbelastning kan uppstå, exempelvis under assistans vid dagliga hygienrutiner
  • Det är mycket viktigt att stimulera funktionell mobilitet
bicycle_500px.jpg

Empowering Movement

Mobilitetsgalleriet är till stor hjälp för att skapa goda förutsättningar för mobilitet inom både akut- och långtidsvård när det används för att bedöma patientens mobilitetsnivå och hur den påverkar vårdkvaliteten.
Designing-for-Albert-and-barbara-BC-49137.jpg

Designa för Barbara

Arjo har ett nära samarbete med arkitekter, vårdhemsansvariga, experter på säker patientförflyttning, patienter och anhöriga för att kunna designa utrymmen som passar den individuella patientens behov.
positive8_500px.jpg

Positiva åttan

Positiva åttan-filosofin visualiserar alla de positiva effekter som en förbättrad eller bevarad rörelseförmåga kan ha genom goda vårdmetoder, en effektiv arbetsmiljö och rätt utrustning.

Ladda ner material

För att du ska få hjälp att bedöma hur du på bästa sätt kan möta patienternas behov har vi sammanställt en rad informativa dokument med råd om hur du kan tolka de olika mobilitetsnivåerna och hur du kan använda våra produkter och lösningar så effektivt som möjligt.