Doris AC_500x700.jpg

Doris

Doris vyžaduje plnou asistenci při péči i přesunech
Pokud by pomoc nebyla poskytována s využitím zvláštních opatření, mohlo by hrozit riziko fyzického přetížení ošetřujícího personálu. Toto riziko je třeba omezit použitím vhodných pomůcek. Pacientka není schopna se podstatným způsobem podílet na pohybu. Je však důležité tyto pacienty aktivovat, kdekoli a kdykoli je to možné. Asistence poskytovaná Doris může zahrnovat přesuny pomocí vakového zvedáku.

  • Nedokáže se postavit a neunese nohama vlastní váhu.
  • Může sedět, má-li dostatečnou oporu
  • Ve většině situací závisí na ošetřujícím personálu
  • Oranžová kniha naznačuje vysoké riziko dynamického a statického přetížení ošetřujícího personálu, pokud by nepoužil vhodné pomůcky
  • Velmi důležitá je stimulace funkční mobility

Stáhnout materiály

Abychom zajistili, že budete v maximální možné míře schopni naplňovat potřeby Vašich pacientů/klientů, sestavili jsme sérii informativních dokumentů, v nichž naleznete cenné rady, jak porozumět různým úrovním funkční mobility a jak naše výrobky a řešení využít co nejefektivněji.

Přejít do sekce materiálů ke stažení