Vyberte zemi nebo region

Nyní se nacházíte v části Czech Republic (Česky)
Domovská stránka / Znalosti / Galerie mobility / Galerie mobility pro akutní péči / Doris

Doris AC_500x700.jpg

Doris

Doris vyžaduje plnou asistenci při péči i přesunech
Pokud by pomoc nebyla poskytována s využitím zvláštních opatření, mohlo by hrozit riziko fyzického přetížení ošetřujícího personálu. Toto riziko je třeba omezit použitím vhodných pomůcek. Pacientka není schopna se podstatným způsobem podílet na pohybu. Je však důležité tyto pacienty aktivovat, kdekoli a kdykoli je to možné. Asistence poskytovaná Doris může zahrnovat přesuny pomocí vakového zvedáku.

  • Nedokáže se postavit a neunese nohama vlastní váhu.
  • Může sedět, má-li dostatečnou oporu
  • Ve většině situací závisí na ošetřujícím personálu
  • Oranžová kniha naznačuje vysoké riziko dynamického a statického přetížení ošetřujícího personálu, pokud by nepoužil vhodné pomůcky
  • Velmi důležitá je stimulace funkční mobility
bicycle_500px.jpg

Podpora pohyblivosti

Galerie mobility hraje klíčovou úlohu v podpoře pohyblivosti v akutní i dlouhodobé péči tím, že umožňuje posoudit úroveň mobility jednotlivce i její dopad na kvalitu péče.
Designing-for-Doris49098.jpg

Navrženo pro Doris

Úzce spolupracujeme s architekty, vedoucími pracovníky pečovatelských zařízení, odborníky na bezpečnou manipulaci s pacienty, ale i se samotnými klienty a jejich příbuznými, díky čemuž se nám daří navrhovat prostory přizpůsobené jejich individuálním potřebám.
positive8_500px.jpg

Filozofie positive eight: osm výhod mobility

Filozofie positive eight: osm výhod mobility vizualizuje potenciálně pozitivní dominový efekt vyvolaný udržováním nebo zlepšením mobility jedince prostřednictvím osvědčených ošetřovatelských technik, efektivního pracovního prostředí a správných pomůcek.

Stáhnout materiály

Abychom zajistili, že budete v maximální možné míře schopni naplňovat potřeby Vašich pacientů/klientů, sestavili jsme sérii informativních dokumentů, v nichž naleznete cenné rady, jak porozumět různým úrovním funkční mobility a jak naše výrobky a řešení využít co nejefektivněji.
Potvrzuji, že jsem se seznámil s definicí odborníka ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. a že jsem tímto odborníkem.

Beru na vědomí, že informace obsažené na následujících stránkách nejsou určeny pro laickou veřejnost, ale pouze pro odborníky. Dále potvrzuji, že jsou mi známa rizika a důsledky způsobené návštěvou těchto stránek jinou osobou než odborníkem (neporozumění řádnému fungování inzerovaných zdravotnických prostředků, nesprávný výběr zdravotnického prostředku nebo nesprávná diagnóza atd.).