You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Sara Stedy

Podpora mobility, důstojnosti a nezávislosti

Pomůcky Sara Stedy a Sara Stedy Compact umožňuje jednomu ošetřovateli pomáhat pacientům či klientům při přechodu ze sedu do stoje.

Řada Sara Stedy nabízí vylepšenou flexibilitu, díky níž pokrývá širší demografické spektrum klientů/pacientů i specifické klinické požadavky a dovoluje bezpečné, ergonomické a snadné zvedání ze sedu do stoje většího počtu klientů/pacientů s rozmanitějšími potřebami.

Podpora časné mobilizace

Sara Stedy může podpořit časnou mobilizaci tím, že povzbudí klienty/pacienty k aktivnějšímu zapojení do jejich rehabilitace.

Snadné používání jedním ošetřovatelem

Sara Stedy dovoluje jedinému ošetřovateli zvednout ze sedu do stoje mnohem širší spektrum klientů/pacientů na základě jejich individuálního klinického a fyzického posouzení.

Jednodušší každodenní přesuny

Stavěcí a zvedací pomůcky Sara Stedy a Sara Stedy Compact nemají žádný pohon, proto jsou vždy připravené k použití. Pomáhají zjednodušit každodenní přesuny a zvýšit mobilitu klientů/pacientů.

Základní úkon

Zvedání a stavění klientů/pacientů je základním úkonem prováděným několikrát denně. Schopnost zvednout se ze sedu patří k nejzákladnějším pohybům, které jsou součástí našich každodenních činností v běžném životě. Je také klíčovou fází procesu mobilizace, neboť je předpokladem následné chůze. Je-li zvedání ze sedu do stoje prováděno bez vhodných pomůcek nebo za použití nepříliš bezpečných manuálních technik, klient/pacient i ošetřovatel mohou být vystaveni nebezpečí vážného poranění. Řada Sara Stedy zajišťuje, aby zvedání ze sedu do stoje bylo bezpečné, rychlé a snadné.

Stavěcí a zvedací pomůcky Sara Stedy i Sara Stedy Compact celý pohyb ze sedu do stoje usnadňují a klienta/pacienta povzbuzují k tomu, aby se aktivně zapojoval do každodenních přesunů, včetně přesunů z lůžka na vozík, na toaletu nebo k umyvadlu.

Flexibilita pokrývající široké spektrum klientů/pacientů

Stavěcí a zvedací pomůcky Sara Stedy i Sara Stedy Compact byly speciálně navrženy pro klienty/pacienty, kteří nejsou schopni mobilizace bez asistence, ale jsou schopni se zapojit do úkonu nebo jeho část provést samostatně. U těchto klientů/pacientů je důležité stimulovat pohyb, aby se urychlilo jejich zotavování, případně zpomalilo zhoršování jejich mobility. Pro informace týkající se Mobility Gallery™ se obraťte na společnost Arjo.


Flexibilita stavěcí a zvedací pomůcky pokrývá široké spektrum klientů/pacientů. Je k dispozici ve dvou velikostech vhodných pro klienty/pacienty různé tělesné výšky.

Sara Stedy je určena pro klienty/pacienty, jejichž tělesná výška se pohybuje v rozsahu 149–193 cm, (4’11”–6’6”) a Sara Stedy Compact je určena pro klienty/pacienty menšího vzrůstu v rozsahu 138–172cm, (4’6”–5’8”) a hmotnosti do 182 kg (400 lb).

INOVATIVNÍ VÝKLOPNÉ SEDÁTKO

Pro klienta/pacienta je snadno přístupné a vyžaduje jen minimální manipulaci ze strany ošetřovatele.

MADLO OŠETŘOVATELE

Intuitivní a snadno použitelné pro bezpečný přesun klienta/pacienta.

PŘÍČNÉ MADLO

Poskytuje oporu klientovi/pacientovi, který se k němu může přitáhnout.

VYLEPŠENÝ DESIGN SEDÁTKA

Vestavěné úchyty usnadňují ošetřovateli otočení podpůrné pomůcky.

KOLENNÍ OPĚRKA

Poskytuje dodatečnou oporu klientům/pacientům, kteří nedokážou plně ovládat pohyb dolních končetin.

BEZPEČNÉ PRACOVNÍ ZATÍŽENÍ

Robustní rám má nosnost až 182 kg (400 lb).

PEDÁLEM OVLÁDANÉ NOHY PODVOZKU

Jednoduché nastavení pro optimální přístupnost při přesunech.

UZAMYKATELNÁ KOLEČKA

Zajišťují stabilitu, když se stavěcí a zvedací pomůcka nepohybuje.


Informace o výrobku

Sara Stedy

Sara Stedy Compact

Max. bezpečné pracovní zatížení182 kg (400 lb)182 kg (400 lb)
Hmotnost29,4 kg (64,82 lb)28,3 kg (62,5 lb)
Celková délka92 cm (36,2 in)89 cm (35 in)
Celková výška105 cm (41,3 in)96 cm (37,8 in)
Výška podvozku10 cm (3,9 in)10 cm (3,9 in)
Vnitřní šířka složených noh podvozku36 cm (14,2 in)36 cm (14,2 in)
Vnitřní šířka rozložených noh podvozku75 cm (29,5 in)75 cm (29,5 in)
Vnější šířka rozložených noh podvozku88 cm (34,6 in)88 cm (34,6 in)

Schválení

Výrobky jsou ve shodě s platnou legislativou a příslušnými normami
EN ISO 10535:2006 (TÜV SÜD)

Příslušenství

Kompatibilní pásy a vaky Flites (jednorázové) společnosti Arjo.

Sara Stedy Instructions for use

Kategorie: Instructions for use

Název souboru: 001-12325-CZ rev. 5.pdf

Typ: PDF

Velikost: 5,61 Mb

CS-CZ


* Prosím, ověřte si u vašeho obchodního zástupce, zda je výrobek ve vaší zemi k prodeji.