You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Classic Line 2

Výškově nastavitelné asistované koupání

Nová vana Classic Line 2 je součástí kompletního řešení pro asistované koupání, které přispívá k větší pohodě a bezpečí klientů i ošetřujícího personálu. Hygienický systém je kompatibilní s mobilními i koupelovými zvedáky Arjo a umožňuje koupel klientů s různou úrovní funkční mobility.

Myslíme na spolehlivost a bezpečnost
Vana Classic Line 2 má řadu bezpečnostních prvků pro zajištění uvolňující a bezpečné koupele pro klienty. Zahrnují trojitou ochranu proti opaření, displej s teplotou vody, nouzové zastavení a spuštění a zámek ovládacího panelu. Tento systém osobní hygieny zahrnuje volitelný integrovaný systém dezinfekce a systematické oplachování vodou, které pomáhá chránit klienta před křížovou infekcí.

Zesílené prospěšné účinky
Design s nádechem domáckosti může pomoci vytvořit pohodlné a důvěrně známé prostředí. K celkově příjemnému zážitku z koupání mohou přispět i volitelné prvky, např. AirSpa™.

Umožňuje použití jedním ošetřovatelem
Vana Classic Line 2, která je kompatibilní s mobilními a koupelnovými zvedáky Arjo, umožňuje, aby jeden pečovatel zajistil optimální koupel pro klienty s různou úrovní funkční mobility. Možnost výškového nastavení vany zajišťuje, aby ošetřující personál mohl provádět koupel klienta v ergonomické a bezpečné pracovní poloze a mohl se plně soustředit na péči o něj.
Výškově nastavitelná
Umožňuje, aby koupel klienta mohl provádět jediný ošetřovatel v ergonomické a bezpečné pracovní poloze.

Boční kryt se zakřivením dovnitř
Kryty se zakřivením dovnitř poskytují více prostoru pro kolena ošetřujícího personálu, čímž umožňují přistoupit co nejblíže ke klientovi.

Systematický oplach vodou
Každých 24 hodin voda propláchne potrubí, čímž se brání tomu, aby voda v potrubí stála, a snižuje se možnost tvorby bakterií.

Trojitá ochrana proti opaření
Zastaví proud vody, pokud teplota přesáhne bezpečnou úroveň.

• Termostatický směšovač
• Displej teploty pro napouštění/sprchování a vodu ve vaně
• Nouzové zastavení
• Zámek ovládacího panelu
• Přepad
• Madla
• Opěrka nohou/zkrácení vany

Nouzové spouštění (volitelné)
V případě výpadku napájení je možno spustit vanu pro bezpečný přesun klienta ven z vany.

Perličková koupel AirSpa (volitelná)
Terapeutický systém AirSpa™ vhání 10 strategicky rozmístěnými tryskami do vany vzduch různé intenzity, který má uvolňující a masážní účinek.

Integrovaný systém čištění a dezinfekce (volitelný)
Umožňuje ošetřujícímu personálu čištění a dezinfekci vany a zařízení pro přesun po použití.

• Speciální barva podle RAL (volitelná)
Product Information
Max safe working load, SWL (patient + water) 415 kg
Maximum patient weight 182 kg
Maximum patient weight 141 kg
Total length (external) 2185 mm
Total width (external) 780 mm
Total length (internal) 1885 mm
Total width (internal widest point) 665 mm
Min height from tub rim 730 mm
Max height from tub rim 1030 mm
Water capacity up to overflow 300 L
Filling time up to auto fill level, 3000 kPa dyn, pressure (Hw 80C) 4min 40s
Filling time up to overflow level, 3000 kPa dyn, pressure (Hw 80C) 7min 40s
Emptying time from overflow level 8min 12s in low position or 6min in high position
Maximum static water pressure 6 bar (600 kPa, 87 psi)
Minimum operating water pressure 1 bar (100 kPa, 14.5 psi)
Minimum operating water pressure IPX4

{{document.Title}}

Kategorie: {{document.Category}}

Název souboru: {{document.FileName}}

Typ: {{document.Type}}

Velikost: {{document.Size}}

{{language.LanguageString}}


* Prosím, ověřte si u vašeho obchodního zástupce, zda je výrobek ve vaší zemi k prodeji.