Vyberte zemi nebo region

Nyní se nacházíte v části Czech Republic (Česky)
Domovská stránka / O nás / Filozofie positive eight: osm výhod mobility
arjo-sara flex-nurse-patient.jpg

Filozofie positive eight: osm výhod mobility

Filozofie positive eight: osm výhod mobility od Arjo
Filozofie Positive Eight (Osm výhod mobility) vizualizuje potenciálně pozitivní dominový efekt vyvolaný udržováním nebo zlepšením mobility jedince. Naším cílem je poskytnout zdravotnickým zařízením správné nástroje a pomůcky k tomu, aby mohla pracovat v duchu filozofie Osmi výhod mobility a aby zajistila:


- Používání osvědčených ošetřovatelských technik.
- Vytvoření pracovního prostředí podporujícího efektivní ošetřovatelské postupy.
- Poskytování správných pomůcek přispívajících k mobilitě pacientů a k omezení pracovních úrazů ošetřujícího personálu.

 

 

Positive Eight Czech Translation.png

Potvrzuji, že jsem se seznámil s definicí odborníka ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. a že jsem tímto odborníkem.

Kliknutím na tlačítko ANO chci pokračovat na tyto webové stránky a výslovně potvrzuji následující:

  • Jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou předepisovat nebo vydávat zdravotnické prostředky nebo diagnostické zdravotnické prostředky in vitro, případně zaměstnancem poskytovatele zdravotnických služeb.
  • Je mi známa definice odborníka, případně vymezení zaměstnance poskytovatele zdravotnických služeb ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb.
  • Beru na vědomí, že informace obsažené na těchto webových stránkách nejsou určeny pro laickou veřejnost, ale pouze pro odborníky a zaměstnance poskytovatelů zdravotnických služeb. Dále potvrzuji, že jsou mi známa rizika spojená s návštěvou těchto webových stránek jinou osobou než odborníkem nebo zaměstnancem poskytovatele zdravotnických služeb (např. neporozumění správnému fungování inzerovaných zdravotnických prostředků, nesprávný výběr zdravotnického prostředku nebo nesprávné učinění diagnózy).