Velg land eller region

Du er i Norway (Norsk)
Start / Om oss / Empowering Movement / Optimaliser kostnadene og effektiviser pleien
MicrosoftTeams-image (34).png

 

Pleie under press

Den globale etterspørselen etter helsetjenester vokser og utvikler seg. I fremtiden må millioner av nye arbeidsplasser innen helse og omsorg opprettes, samtidig som helseinstitusjonene er under stadig press for å redusere driftskostnadene og ineffektiviteten.

 

 

Et spørsmål om ressurser

Mange helseinstitusjoner har allerede problemer med å finne tilstrekkelig kapasitet og ressurser til å oppfylle de økende kravene til helsevesenet. Spesielt når det gjelder å ha riktige omgivelser, utstyr og pleiekunnskaper på plass for å levere tilstrekkelig pleiekvalitet.

 

 

Optimalisere resultatene

Vi gir institusjonene de verktøyene og den innsikten de trenger for å nå sine kliniske, driftsmessige og økonomiske mål – og sikrer at de har de riktige omgivelsene, utstyret og pleiekunnskapene som trengs for å møte fremtidens helsevesen.

 

 

 

Background image blue tint 2500px 06

Utvalgt ressurs

Architect (1)

Arjos veiledning for arkitekter og planleggere

 

Planlegging av en helseinstitusjon handler om å planlegge for fremtiden, og det påvirker både effektiviteten og arbeidsmiljøet for pleierne.

Vi har lang erfaring med å samarbeide tett med arkitekter, sykehjemsledelse, eksperter på trygg pasientforflytning, beboere og pårørende. Vår erfaring har vist oss at man trenger den riktige kombinasjonen av miljø, hjelpemidler og kunnskap for å skape effektive helseinstitusjoner med godt arbeidsmiljø. Derfor er det viktig å skape tilstrekkelig plass tidlig i planleggingen av en ny institusjon.

 

Les våre nyeste artikler om temaet

EM hub subpage banner 2

Hvordan kan du tilby flere høykvalitets helsetjenester med færre ressurser?

Den globale helsesektoren er under press fra voksende pleiebehov, økende kostnader og økende krav om redusert miljøpåvirkning. For å optimalisere ressursbruken trenger helsepersonellet løsninger som skaper verdi på nye og ulike måter – og for å få til dette er mobilitet en viktig drivkraft.

 
Planning and designing 1_final

Planlegging og utforming av langtidspleie- og helseinstitusjoner: en personfokusert tilnærming

Når man designer et pleiemiljø skal mennesker – i dette tilfellet beboere i langtidspleiemiljøer og pasienter i akuttpleiemiljøer, og pleierne – være i sentrum av hele prosessen. Dette fokuset er avgjørende for å oppnå et attraktivt og effektivt miljø som tåler tidens tann.

 
Cédric working (3)

Service og originaldeler: En investering i sikkerhet, effektivitet og samsvar

Du trenger den riktige servicepartneren til å støtte påliteligheten og levetiden til utstyret ditt, samt din forpliktelse til sikkerhet og samsvar. Vårt panel med tekniske eksperter forklarer.

 

Hva betyr Empowering Movement for meg?

Utforsk alle aspekter ved Empowering Movement

Nordic Sensi Chair Hospital Version (14)

Forebygging av immobilitetsskader

Tilstander som skyldes immobilitet, som trykksår og VTE, er svært ødeleggende. Disse potensielt dødelige tilstandene som kan forebygges, forårsaker enorme lidelser for pasientene og resulterer i betydelige kostnader for helsevesenet.

Sara Plus (4)

Fremme bedre mobilitet med verdighet

Ved umiddelbar eller forlenget immobilitet øker risikoen for pleiekomplikasjoner betydelig – dette fører til redusert livskvalitet og verdighet for pasientene, økt behov for behandlingstiltak og økte kostnader for helseinstitusjonene.

tired nurse shadow (4)

Beskytte pleiernes velvære

Helseindustrien har en av de høyeste forekomstene av ikke-dødelige yrkesskader. Hver dag utsettes pleierne for betydelig risiko for arbeidsrelaterte skader, som forårsaker unødig smerte og lidelse samtidig som de mister verdifulle ressurser.

smiling nurse

La oss styrke mobilitet i helsesektoren

Å styrke mobilitet er kjernen i alt vi gjør. Det er i sentrum av vår produktdesignfilosofi. Det er slik vi hjelper helsepersonell med å holde seg smidige og effektive. Det handler om å sette pleierne i stand til å bevege seg fritt og produktivt.

female caregiver outside

Vi er her for deg!

Finner du ikke det du leter etter? La oss hjelpe deg.