Välj ditt land eller din region

Du är nu på Sweden (Svenska)
Hem / Om oss / Empowering Movement / Optimera kostnader och effektivitet inom vården
MicrosoftTeams-image (34).png

 

Stor press på vården

Den globala efterfrågan på sjukvård växer och utvecklas. I framtiden måste miljontals nya arbetstillfällen skapas inom vård och omsorg, samtidigt som vårdinrättningar står under allt större press att minska sina driftskostnader och öka effektiviteten.

 

 

En resursfråga

Många vårdinrättningar kämpar redan med att hitta den kapacitet och de resurser som behövs för att kunna uppfylla de växande kraven inom hälso- och sjukvården. Särskilt när det gäller att ha rätt miljöer, utrustning och vårdkompetens på plats för att kunna tillhandahålla vård av tillräckligt hög kvalitet.

 

 

Optimera resultaten

Vi förser vårdinrättningar med de verktyg och insikter de behöver för att uppnå sina kliniska, operativa och ekonomiska mål – och säkerställer att de har rätt miljöer, utrustning och vårdkompetens för att kunna uppfylla kraven på framtidens hälso- och sjukvård.

 

 

 

Background image blue tint 2500px 06

Resurs i fokus

Architect (1)

Arjo Guide för Arkitekter och Planerare

 

Att planera en vårdinrättning handlar om att planera för framtiden, och kommer att påverka både effektiviteten och kvaliteten på vården samt vårdpersonalens arbetsmiljö.

Vi har under många år haft nära samarbeten med arkitekter, vårdhemschefer, experter inom säker patienthantering, patienter och anhöriga. Våra erfarenheter har lärt oss att för att kunna skapa effektiva vårdinrättningar och uppnå en bra arbetsmiljö, behövs rätt kombination av utrymme, utrustning och kompetens. Det är därför viktigt att tidigt i planeringen skapa förutsättningar för tillräckligt med utrymme på en ny vårdinrättning.

 

Läs våra senaste relaterade artiklar

EM hub subpage banner 2

Hur kan du erbjuda mer högkvalitativ vård med mindre resurser?

Runtom i världen är vården utsatt för stor press i form av ökande vårdbehov, stigande kostnader och allt högre krav på minskad miljöpåverkan. För att optimera resursanvändningen behöver vårdgivare lösningar som skapar värde på nya och annorlunda sätt – och för detta är mobilitet en viktig drivkraft.

 
Planning and designing 1_final

Planera och utforma vårdinrättningar för långtidsvård: en personcentrerad strategi

När man utformar en vårdmiljö bör människor – i det här fallet patienter i långtidsvårdmiljöer, patienter i akutvårdsmiljöer och vårdpersonal – stå i centrum under hela processen. Detta fokus är avgörande för att uppnå en attraktiv och effektiv miljö som står sig över tid.

 
Cédric working (3)

Service och originaldelar: En investering i säkerhet, effektivitet och efterlevnad

Rätt servicepartner måste stödja utrustningens tillförlitlighet och livslängd, liksom ditt engagemang för säkerhet och efterlevnad. Vår panel med tekniska experter förklarar.

 

Vad betyder Empowering Movement för mig?

Utforska alla aspekter av Empowering Movement

Nordic Sensi Chair Hospital Version (14)

Förhindra effekterna av immobilitet

Effekten av åkommor orsakade av immobilitet, som exemeplvis tryckskador och VTE, är förödande. Dessa potentiellt dödliga men ändå förebyggbara tillstånd orsakar enormt lidande för patienterna och resulterar i betydande kostnader för vårdgivare.

Sara Plus (4)

Främja ökad rörlighet med värdighet

Med omedelbar eller långvarig immobilitet ökar risken för vårdkomplikationer avsevärt. Detta leder till sämre livskvalitet och minskad värdighet för patienterna, ökat behov av vårdinsatser och ökade kostnader för vårdinrättningar.

tired nurse shadow (4)

Skydda vårdpersonalens välbefinnande

Hälso- och sjukvården har en av de högsta frekvenserna av icke-dödliga arbetsskador. Varje dag löper vårdpersonal stor risk att drabbas av arbetsrelaterade skador, vilket orsakar onödig smärta och lidande samtidigt som värdefulla resurser slösas bort.

smiling nurse

Låt oss skapa goda förutsättningar för rörlighet inom vården

Att skapa goda förutsättningar för mobilitet är i fokus i allt vi gör. Det är kärnan i vår produktdesignfilosofi. Det är så vi hjälper vårdpersonal att förbli flexibla och effektiva. Det handlar om att göra det möjligt för vårdpersonal att röra sig fritt och produktivt.

female caregiver outside

Vi finns här för dig!

Hittar du inte det du söker? Låt oss hjälpa dig.