Välj ditt land eller din region

Du är nu på Sweden (Svenska)
Hem / Om oss / Empowering Movement / Främja ökad rörlighet med värdighet
MicrosoftTeams-image (33).png

Vikten av rörlighet

Vid omedelbar eller långvarig immobilitet ökar risken för vårdkomplikationer avsevärt. Detta leder till sämre livskvalitet och minskad värdighet för patienterna, ökat behov av vårdinsatser och ökade kostnader för vårdinrättningar.

 

 

En utmaning för vården

Att tillhandahålla värdig vård för patienter med nedsatt rörlighet kan vara extremt komplext och utmanande. Vårdpersonalen är ofta utsatta för enorm press när det gäller att genomföra sina arbetsuppgifter, är underbemannade och löper till och med ibland risk att skada sig när de vårdar andra.

 

 

Förflyttning med värdighet

Vi ger vårdpersonal möjlighet att mobilisera patienter – tidigt, ofta och på ett tryggt och värdigt sätt. Vi hjälper också vårdgivare att förbättra sina kliniska resultat och sin effektivitet, samtidigt som vårdkvaliteten och patienternas livskvalitet förbättras.

 

 

Background image blue tint 2500px 03

Arjo-lösningar som förhindrar effekterna av immobilitet

* Vänligen kontrollera produktens tillgänglighet på marknaden med din lokala säljare.

Resurs i fokus

Early Mobility Passive standing (3)

Klinisk evidens för tidig mobilisering på IVA

 

Tidig mobilisering av kritiskt sjuka patienter har förknippats med många fördelar, såsom förbättrad muskelstyrka och kortare sjukhusvistelser – för att nämna några. För att inte tala om de lika viktiga motivationsfaktorerna för både patienter och vårdpersonal.

Ladda ned vår sammanfattning av klinisk evidens för att läsa mer om fördelarna med – och hindren för – tidig mobilisering.

Läs våra senaste relaterade artiklar 

How to choose 1_1 final

Hur man väljer patientförflyttningsenhet beroende på mobilitetsnivå

Patientförflyttningar utförs i flera olika vårdmiljöer och är ofta högriskaktiviteter för både vårdpersonal och patienter. Risken för patient- och personalskador har lett till utvecklingen av globala program för säkra patientförflyttningar.

Sara Plus (7)

Rehabilitering genom tidig mobilisering efter operation – så hjälper du människor att återhämta sig snabbare

Användning av lösningar för patienthantering är ett effektivt sätt att hjälpa patienter återfå eller bibehålla rörligheten – och vi finns här för att hjälpa till under varje steg längs vägen. Vår rehabiliteringsguide bidrar till bättre rörlighet och gör att risken för skador hos vårdpersonalen minskar.

Haide Nordh story WoundExpress 23

En revolution inom sårbehandling förändrade Haides liv totalt

En 16-veckorsbehandling med Arjos nya WoundExpress™ bidrog till att förändra livet totalt för Haide Nordh i Sverige. Efter att nästan ha gett upp hoppet om att någonsin bli av med den smärta och immobilitet som orsakats av hennes venösa bensår har behandlingen gjort det möjligt för henne att röra sig mer fritt igen.

Vad betyder Empowering Movement för mig?

Utforska alla aspekter av Empowering Movement

Nordic Sensi Chair Hospital Version (14)

Förhindra effekterna av immobilitet

Effekten av åkommor orsakade av immobilitet, som exemeplvis tryckskador och VTE, är förödande. Dessa potentiellt dödliga men ändå förebyggbara tillstånd orsakar enormt lidande för patienterna och resulterar i betydande kostnader för vårdgivare.

tired nurse shadow (4)

Skydda vårdpersonalens välbefinnande

Hälso- och sjukvården har en av de högsta frekvenserna av icke-dödliga arbetsskador. Varje dag löper vårdpersonal stor risk att drabbas av arbetsrelaterade skador, vilket orsakar onödig smärta och lidande samtidigt som värdefulla resurser slösas bort.

Haide Nordh story WoundExpress 25

Optimera kostnader och effektivitet inom vården

Den globala efterfrågan på sjukvård växer och utvecklas. I framtiden måste miljontals nya arbetstillfällen skapas inom vård och omsorg, samtidigt som vårdinrättningar står under allt större press att minska sina driftskostnader och öka effektiviteten.

smiling nurse

Låt oss skapa goda förutsättningar för rörlighet inom vården

Att skapa goda förutsättningar för mobilitet är i fokus i allt vi gör. Det är kärnan i vår produktdesignfilosofi. Det är så vi hjälper vårdpersonal att förbli flexibla och effektiva. Det handlar om att göra det möjligt för vårdpersonal att röra sig fritt och produktivt.

female caregiver outside

Vi finns här för dig!

Hittar du inte det du söker? Låt oss hjälpa dig.