Vyberte zemi nebo region

Nyní se nacházíte v části Czech Republic (Česky)
Domovská stránka / O nás / Podpora pohyblivosti / Podporujte větší mobilitu při zachování důstojnosti
MicrosoftTeams-image (33).png

Význam mobility

Při dočasné či dlouhodobé imobilitě se značně zvyšuje riziko komplikací v souvislosti s poskytovanou péčí. Vede to ke snížení kvality života a důstojnosti pacientů, k rostoucí potřebě ošetřovatelských zásahů a zvyšujícím se nákladům zdravotnických zařízení.

 

 

Výzva pro péči

Zajištění důstojné péče o pacienty se sníženou pohyblivostí může být nesmírně složité a náročné. Při plnění svých povinností mohou být pečující osoby vystaveny obrovskému tlaku, mohou čelit problémům s nedostatkem personálu anebo riziku, že se při péči o druhé samy poraní.

 

 

Pohyb s důstojností

Pečujícím osobám pomáháme mobilizovat pacienty a klienty – časně, často, bezpečně a důstojně. Poskytovatelům péče pomáháme zlepšovat klinické výsledky i efektivitu a zároveň zvyšovat kvalitu péče a život pacientů.

 

 

Background image blue tint 2500px 03

Řešení Arjo pro prevenci dopadů imobility

* Pro informace o dostupnosti výrobku pro prodej ve vaší zemi se obraťte na svého místního prodejního zástupce.

Zahrnutý zdroj

Early Mobility Passive standing (3)

Klinické důkazy o časné mobilitě na JIP

 

Časná mobilizace pacientů v kritickém stavu je spojována s celou řadou přínosů, mimo mnoha jiných např. se zlepšením svalové síly nebo zkrácením doby hospitalizace. Nemluvě o neméně důležitých motivačních faktorech pro pacienty i pečující osoby.

Stáhněte si náš souhrn klinických důkazů, v němž se dozvíte o přínosech a také o překážkách časné mobility.

Přečtěte si naše nejnovější související články

How to choose 1_1 final

Jak vybrat zařízení pro přesun pacienta v závislosti na úrovni mobility

Úkony spojené s přesuny pacientů se provádí v různých prostředích poskytování zdravotní péče a nezřídka se jedná o činnosti, jež jsou vysoce rizikové jak pro pečující osoby, tak i pro pacienty. A právě riziko poranění pacienta a personálu vedlo k vytvoření globálních programů pro bezpečnou manipulaci s pacienty.

Sara Plus (7)

Rehabilitace prostřednictvím časné mobilizace po chirurgickém výkonu – Váš průvodce pro rychlejší zotavení pacientů

Využívání řešení usnadňujících manipulaci s pacienty je účinný způsob, jak obnovit a udržovat mobilitu – a my jsme tu, abychom Vám pomáhali na každém kroku. Náš průvodce rehabilitací Vám pomůže podporovat pohyblivost a zároveň snižovat riziko poranění pečujících osob.

Haide Nordh story WoundExpress 23

Revoluce v léčbě ran změnila Haide život

Šestnáctitýdenní léčba s novou technologií WoundExpress™ společnosti Arjo pomohla Haide Nordhové ze Švédska úplně změnit život. Když už téměř vzdala snahu překonat bolest a imobilitu způsobenou žilními bércovými vředy (ŽBV), inovativní léčba jí umožnila se znovu volně pohybovat.

Co pro mě znamená podpora pohyblivosti?

Prozkoumejte všechny aspekty podpory pohyblivosti

Nordic Sensi Chair Hospital Version (14)

Předcházejte dopadům imobility

Dopady stavů způsobených imobilitou, jako jsou dekubity a VTE, jsou zničující. Tyto potenciálně fatální a přitom preventabilní stavy způsobují enormní utrpení pacientům a vysoké náklady poskytovatelům zdravotní péče.

tired nurse shadow (4)

Chraňte pohodu pečujících osob

Odvětví zdravotnictví se vyznačuje jedním z nejvyšších počtů nefatálních pracovních úrazů. Pečující osoby jsou každý den vystaveny značnému riziku pracovních úrazů, které jim způsobují zbytečnou bolest a utrpení a zároveň odčerpávají cenné zdroje.

Haide Nordh story WoundExpress 25

Optimalizujte náklady a efektivitu v oblasti péče

Celosvětová poptávka po zdravotní péči narůstá a vyvíjí se. V budoucnu bude nutné vytvořit miliony nových pracovních míst v sektorech zdravotnictví a sociální péče, zdravotnická a pečovatelská zařízení přitom už nyní pociťují sílící tlak na snižování provozních nákladů a neefektivity.

smiling nurse

Pojďme podpořit pohyblivost ve zdravotnictví

Podpora pohyblivosti je podstatou všeho, co děláme. Je středobodem naší filozofie produktového designu. Je prostředkem, jímž poskytovatelům péče pomáháme si zachovat agilitu a efektivitu. Je cestou, která pečujícím osobám umožňuje se pohybovat volně a produktivně.

female caregiver outside

Jsme tu pro Vás!

Nedaří se Vám najít, co jste hledali? Pomůžeme Vám.
Potvrzuji, že jsem se seznámil s definicí odborníka ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. a že jsem tímto odborníkem.

Kliknutím na tlačítko ANO chci pokračovat na tyto webové stránky a výslovně potvrzuji následující:

  • Jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou předepisovat nebo vydávat zdravotnické prostředky nebo diagnostické zdravotnické prostředky in vitro, případně zaměstnancem poskytovatele zdravotnických služeb.
  • Je mi známa definice odborníka, případně vymezení zaměstnance poskytovatele zdravotnických služeb ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb.
  • Beru na vědomí, že informace obsažené na těchto webových stránkách nejsou určeny pro laickou veřejnost, ale pouze pro odborníky a zaměstnance poskytovatelů zdravotnických služeb. Dále potvrzuji, že jsou mi známa rizika spojená s návštěvou těchto webových stránek jinou osobou než odborníkem nebo zaměstnancem poskytovatele zdravotnických služeb (např. neporozumění správnému fungování inzerovaných zdravotnických prostředků, nesprávný výběr zdravotnického prostředku nebo nesprávné učinění diagnózy).