Vyberte zemi nebo region

Nyní se nacházíte v části Czech Republic (Česky)
Domovská stránka / O nás / Podpora pohyblivosti / Chraňte pohodu pečujících osob
MicrosoftTeams-image (36).png

Počet úrazů narůstá

Odvětví zdravotnictví se vyznačuje jedním z nejvyšších počtů nefatálních pracovních úrazů. Pečující osoby jsou každý den vystaveny značnému riziku pracovních úrazů, které jim způsobují zbytečnou bolest a utrpení a zároveň odčerpávají cenné zdroje.

 

Péče o pečující osoby

Většině pracovních úrazů je možné předejít. Minimalizace rizika pro pečující osoby ovšem vyžaduje multidisciplinární přístup, který zahrnuje spolupráci, vzdělávání a vybavení, jakož i účinně zavedené zásady ochrany zdraví a bezpečnosti při práci.

 

Eliminace rizika

Pečujícím osobám poskytujeme řešení pro manipulaci s pacienty, jež jsou nezbytná k eliminaci rizika přetěžování a úrazů. Přispíváme k bezpečnější manipulaci s pacienty a zároveň ke zlepšování mobility pacientů, čímž v konečném důsledku pomáháme zvyšovat kvalitu péče.

 

 

Background image blue tint 2500px 05

Řešení Arjo pro prevenci dopadů imobility

* Pro informace o dostupnosti výrobku pro prodej ve vaší zemi se obraťte na svého místního prodejního zástupce.

Zahrnutý zdroj

Prone positioning (1)

Brožura s klinickými důkazy o poloze na břiše

 

Brožura Arjo s klinickými důkazy o poloze na zádech podrobně rozebírá následující otázky, představuje výsledky i závěry nejnovějších studií i data z reálného světa:

  • Kdy byste měli použít polohu na břiše?
  • Jaká je optimální doba, po kterou by pacienti na JIP měli ležet v poloze na břiše?
  • Jak můžete snížit riziko poranění pečujících osob a nabídnout Vašim pacientům bezpečné a šetrné polohování?

Navíc názorně ukazuje, jak můžete využít různými zařízeními asistované technologie, které jsou již běžně dostupné na dnešních JIP, ke zlepšení efektivity, snížení rizika a k dosažení požadovaných klinických výsledků pomocí polohy na břiše.

 

Přečtěte si naše nejnovější související články

Hygiene 12

Hygiena

Jak může pomalejší provádění hygieny zvýšit bezpečnost i rychlost vaší práce?

Když je personál přepracovaný, myslet především na pohodu, pohodlí a důstojnost při každodenních úkonech může být velice náročné. Jak se může běžné provádění hygieny proměnit v příležitost k zajištění pohodlí, důstojnosti i interakce, jež mají pozitivní vliv na lidi v naší péči?

What technologies 3_1 final

Mobilita

Ergonomické účinky na pečující osoby při přepravě pacientů na nemocničním lůžku

Přeprava pacientů na nemocničním lůžku je z ergonomického hlediska vysoce rizikovou činností pro pečující osoby. Pozitivní dopad na jejich pracovní život však může mít použití elektricky ovládaných lůžek. Níže si přečtěte výňatek z bílé knihy „A case for powered bed trasport“.

What technologies 1_2 final

Nemocniční lůžka

Jaké technologie pomáhají pečujícím osobám při přepravě pacientů na nemocničním lůžku?

U nemocničních lůžek jsou využity různé typy elektricky ovládaných technologií, které pečujícím osobám pomáhají snižovat úsilí vynakládané při přepravě pacientů ve zdravotnickém zařízení.

Co pro mě znamená podpora pohyblivosti?

Zajímají Vás další aspekty podpory pohyblivosti? 

Nordic Sensi Chair Hospital Version (14)

Předcházejte dopadům imobility

Dopady stavů způsobených imobilitou, jako jsou dekubity a VTE, jsou zničující. Tyto potenciálně fatální a přitom preventabilní stavy způsobují enormní utrpení pacientům a vysoké náklady poskytovatelům zdravotní péče.

Sara Plus (4)

Podporujte větší mobilitu při zachování důstojnosti

Při dočasné či dlouhodobé imobilitě se značně zvyšuje riziko komplikací v souvislosti s poskytovanou péčí – snižuje se tím kvalita života a důstojnost pacientů, narůstá potřeba ošetřovatelských zásahů a zvyšují se náklady zdravotnických zařízení.

Haide Nordh story WoundExpress 25

Optimalizujte náklady a efektivitu v oblasti péče

Celosvětová poptávka po zdravotní péči narůstá a vyvíjí se. V budoucnu bude nutné vytvořit miliony nových pracovních míst v sektorech zdravotnictví a sociální péče, zdravotnická a pečovatelská zařízení přitom už nyní pociťují sílící tlak na snižování provozních nákladů a neefektivity.

smiling nurse

Pojďme podpořit pohyblivost ve zdravotnictví

Podpora pohyblivosti je podstatou všeho, co děláme. Je středobodem naší filozofie produktového designu. Je prostředkem, jímž poskytovatelům péče pomáháme si zachovat agilitu a efektivitu. Je cestou, která pečujícím osobám umožňuje se pohybovat volně a produktivně.

female caregiver outside

Jsme tu pro Vás!

Nedaří se Vám najít, co jste hledali? Pomůžeme Vám.
Potvrzuji, že jsem se seznámil s definicí odborníka ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. a že jsem tímto odborníkem.

Kliknutím na tlačítko ANO chci pokračovat na tyto webové stránky a výslovně potvrzuji následující:

  • Jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou předepisovat nebo vydávat zdravotnické prostředky nebo diagnostické zdravotnické prostředky in vitro, případně zaměstnancem poskytovatele zdravotnických služeb.
  • Je mi známa definice odborníka, případně vymezení zaměstnance poskytovatele zdravotnických služeb ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb.
  • Beru na vědomí, že informace obsažené na těchto webových stránkách nejsou určeny pro laickou veřejnost, ale pouze pro odborníky a zaměstnance poskytovatelů zdravotnických služeb. Dále potvrzuji, že jsou mi známa rizika spojená s návštěvou těchto webových stránek jinou osobou než odborníkem nebo zaměstnancem poskytovatele zdravotnických služeb (např. neporozumění správnému fungování inzerovaných zdravotnických prostředků, nesprávný výběr zdravotnického prostředku nebo nesprávné učinění diagnózy).