Vyberte zemi nebo region

Nyní se nacházíte v části Czech Republic (Česky)
Domovská stránka / O nás / Podpora pohyblivosti / Předcházejte dopadům imobility
MicrosoftTeams-image (35).png

Krize imobility 

Dopady stavů způsobených imobilitou, jako jsou dekubity a VTE, jsou zničující. Tyto potenciálně fatální a přitom preventabilní stavy způsobují enormní utrpení pacientům a vysoké náklady poskytovatelům zdravotní péče.

 

Nedostatek zdrojů

Klinický a ekonomický dopad stavů způsobených imobilitou je více než patrný. Naneštěstí, mnoha poskytovatelům péče se nedostává času, vzdělání ani zdrojů, aby mohli implementovat skutečně funkční preventivní strategii.

 

Správná strategie

Pečujícím osobám poskytujeme správné preventivní strategie, které vyhovují jejich potřebám. Snižujeme incidenci dekubitů a VTE, chráníme ohrožené pacienty a lidi i nemocnice posouváme vpřed k lepším výsledkům.

 

 

Background image blue tint 2500px 01

Řešení Arjo pro prevenci dopadů imobility

* Pro informace o dostupnosti výrobku pro prodej ve vaší zemi se obraťte na svého místního prodejního zástupce.

Zahrnutý zdroj

PIP - Alpha Active 4 (26)

Prevence dekubitů: Sada pro včasný a cílený zásah

Zjistěte více o tom, jak vám naše zařízení včasné a cílené intervence pomáhá stanovit nový standard klinické dokonalosti díky následujícímu: 

  • Včasné, objektivní a anatomicky specifické hodnocení rizik
  • Nabídka komplexních řešení umožňujících na míru uzpůsobený zásah
  • Podpora a udržování lepších klinických výsledků

Přečtěte si naše nejnovější související články

Prone positioning (16)

Dekubity: ztracené životy, finanční náklady a cesta k prevenci.

Žilní tromboembolismus (VTE) je přední celosvětovou příčinou úmrtí a invalidity, výzkumy však naznačují, že mu lze předcházet prostřednictvím prokázaných preventivních strategií. Zjistěte více o mechanické profylaxi a přerušované pneumatické kompresi (PPK) v našem souhrnu, který si můžete stáhnout níže.

How is mechanical 1_final

Jak se při prevenci VTE využívá mechanická profylaxe?

Žilní tromboembolismus (VTE) je přední celosvětovou příčinou úmrtí a invalidity, výzkumy však naznačují, že mu lze předcházet prostřednictvím prokázaných preventivních strategií. Zjistěte více o mechanické profylaxi a přerušované pneumatické kompresi (PPK) v našem souhrnu, který si můžete stáhnout níže.

Sit to stand 1_2 final

Studie zvedání ze sedu do stoje naznačuje, že zařízení Sara Flex „umožňuje větší rozsah dopředného pohybu kolen“

Z hodnocení 6 různých pomůcek používaných pro zvedání ze sedu do stoje při rehabilitaci vyplývá „převažující preference“ použití kolenní opěrky zařízení Sara® Flex během studie prováděné na britské Univerzitě Loughborough.

Co pro mě znamená podpora pohyblivosti?

Prozkoumejte všechny aspekty podpory pohyblivosti

smiling nurse

Pojďme podpořit pohyblivost ve zdravotnictví

Podpora pohyblivosti je podstatou všeho, co děláme. Je středobodem naší filozofie produktového designu. Je prostředkem, jímž poskytovatelům péče pomáháme si zachovat agilitu a efektivitu. Je cestou, která pečujícím osobám umožňuje se pohybovat volně a produktivně.

Haide Nordh story WoundExpress 25

Optimalizujte náklady a efektivitu v oblasti péče

Celosvětová poptávka po zdravotní péči narůstá a vyvíjí se. V budoucnu bude nutné vytvořit miliony nových pracovních míst v sektorech zdravotnictví a sociální péče, zdravotnická a pečovatelská zařízení přitom už nyní pociťují sílící tlak na snižování provozních nákladů a neefektivity.

Sara Plus (4)

Podporujte větší mobilitu při zachování důstojnosti

Při dočasné či dlouhodobé imobilitě se značně zvyšuje riziko komplikací v souvislosti s poskytovanou péčí – snižuje se tím kvalita života a důstojnost pacientů, narůstá potřeba ošetřovatelských zásahů a zvyšují se náklady zdravotnických zařízení.

tired nurse shadow (4)

Chraňte pohodu pečujících osob

Odvětví zdravotnictví se vyznačuje jedním z nejvyšších počtů nefatálních pracovních úrazů. Pečující osoby jsou každý den vystaveny značnému riziku pracovních úrazů, které jim způsobují zbytečnou bolest a utrpení a zároveň odčerpávají cenné zdroje.

female caregiver outside

Jsme tu pro Vás!

Nedaří se Vám najít, co jste hledali? Pomůžeme Vám.
Potvrzuji, že jsem se seznámil s definicí odborníka ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. a že jsem tímto odborníkem.

Kliknutím na tlačítko ANO chci pokračovat na tyto webové stránky a výslovně potvrzuji následující:

  • Jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou předepisovat nebo vydávat zdravotnické prostředky nebo diagnostické zdravotnické prostředky in vitro, případně zaměstnancem poskytovatele zdravotnických služeb.
  • Je mi známa definice odborníka, případně vymezení zaměstnance poskytovatele zdravotnických služeb ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb.
  • Beru na vědomí, že informace obsažené na těchto webových stránkách nejsou určeny pro laickou veřejnost, ale pouze pro odborníky a zaměstnance poskytovatelů zdravotnických služeb. Dále potvrzuji, že jsou mi známa rizika spojená s návštěvou těchto webových stránek jinou osobou než odborníkem nebo zaměstnancem poskytovatele zdravotnických služeb (např. neporozumění správnému fungování inzerovaných zdravotnických prostředků, nesprávný výběr zdravotnického prostředku nebo nesprávné učinění diagnózy).