Vyberte zemi nebo region

Nyní se nacházíte v části Czech Republic (Česky)
Domovská stránka / O nás / Podpora pohyblivosti / Optimalizujte náklady a efektivitu v oblasti péče
MicrosoftTeams-image (34).png

 

Péče pod tlakem

Celosvětová poptávka po zdravotní péči narůstá a vyvíjí se. V budoucnu bude nutné vytvořit miliony nových pracovních míst v sektorech zdravotnictví a sociální péče, zdravotnická a pečovatelská zařízení přitom už nyní pociťují sílící tlak na snižování provozních nákladů a neefektivity.

 

 

Otázka zdrojů

Celá řada zdravotnických zařízení se již nyní potýká s problémy nalézt dostatečné kapacity a zdroje, aby dokázala uspokojit rostoucí nároky na zdravotní péči. Zvláště pokud jde o správné prostředí, pomůcky a ošetřovatelské dovednosti k zajištění dostatečné kvality poskytované péče.

 

 

Optimalizace výsledků

Zdravotnickým zařízením poskytujeme nástroje a poznatky, které potřebují k dosažení svých klinických, provozních a finančních cílů, a staráme se o to, aby měly správné prostředí, pomůcky a ošetřovatelské dovednosti potřebné zdravotnictví budoucnosti.

 

 

 

Background image blue tint 2500px 06

Řešení Arjo pro prevenci dopadů imobility

Zahrnutý zdroj

Architect (1)

Příručka Arjo pro architekty a projektanty

 

Plánování pečovatelského zařízení je o plánování do budoucna a bude mít dopad na účinnost a kvalitu poskytované péče i na pracovní prostředí pro pečující osoby.

Je za námi dlouhá historie úzké spolupráce s architekty, vedoucími pracovníky pečovatelských zařízení, odborníky na bezpečnou manipulaci s pacienty a také se samotnými pacienty/klienty a jejich příbuznými. Zkušenosti nás naučily, že pro vytvoření efektivního pečovatelského zařízení a vhodného pracovního prostředí je nezbytná správná kombinace prostředí, pomůcek a ošetřovatelských dovedností. Proto je klíčové počítat s dostatečným prostorem již v počátku plánování nového zařízení.

 

Přečtěte si naše nejnovější související články

EM hub subpage banner 2

Jak můžete nabídnout kvalitnější zdravotní péči s omezenými zdroji?

Zdravotnictví po celém světě čelí tlakům v podobě rostoucí potřeby péče, zvyšujících se nákladů a nároků na snížení dopadů na životní prostředí. Aby poskytovatelé zdravotní péče mohli optimalizovat využívání dostupných zdrojů, potřebují řešení, která vytváří hodnoty novými a různorodými způsoby – a klíčovou roli hraje v tomto směru mobilita.

 
Planning and designing 1_final

Plánování a projektování zařízení dlouhodobé péče a zdravotnických zařízení: přístup soustředěný na lidi

Při navrhování pečovatelského prostředí by celý proces měl být soustředěn na lidi – v tomto případě na klienty v prostředí dlouhodobé péče, na pacienty v prostředí akutní péče a na pečující osoby. Toto zaměření je nezbytné pro vytvoření atraktivního a efektivního prostředí, které obstojí ve zkoušce času.

 
Cédric working (3)

Servis a originální díly: Investice do bezpečnosti, efektivity a shody s předpisy

Správný servisní partner musí podporovat spolehlivost a životnost Vašich zařízení, jakož i Vaše snahy v oblasti bezpečnosti a shody s předpisy. Náš panel technických expertů vysvětluje.

 

Co pro mě znamená podpora pohyblivosti?

Prozkoumejte všechny aspekty podpory pohyblivosti

Nordic Sensi Chair Hospital Version (14)

Předcházejte dopadům imobility

Dopady stavů způsobených imobilitou, jako jsou dekubity a VTE, jsou zničující. Tyto potenciálně fatální a přitom preventabilní stavy způsobují enormní utrpení pacientům a vysoké náklady poskytovatelům zdravotní péče.

Sara Plus (4)

Podporujte větší mobilitu při zachování důstojnosti

Při dočasné či dlouhodobé imobilitě se značně zvyšuje riziko komplikací v souvislosti s poskytovanou péčí – snižuje se tím kvalita života a důstojnost pacientů, narůstá potřeba ošetřovatelských zásahů a zvyšují se náklady zdravotnických zařízení.

tired nurse shadow (4)

Chraňte pohodu pečujících osob

Odvětví zdravotnictví se vyznačuje jedním z nejvyšších počtů nefatálních pracovních úrazů. Pečující osoby jsou každý den vystaveny značnému riziku pracovních úrazů, které jim způsobují zbytečnou bolest a utrpení a zároveň odčerpávají cenné zdroje.

smiling nurse

Pojďme podpořit pohyblivost ve zdravotnictví

Podpora pohyblivosti je podstatou všeho, co děláme. Je středobodem naší filozofie produktového designu. Je prostředkem, jímž poskytovatelům péče pomáháme si zachovat agilitu a efektivitu. Je cestou, která pečujícím osobám umožňuje se pohybovat volně a produktivně.

female caregiver outside

Jsme tu pro Vás!

Nedaří se Vám najít, co jste hledali? Pomůžeme Vám.
Potvrzuji, že jsem se seznámil s definicí odborníka ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. a že jsem tímto odborníkem.

Kliknutím na tlačítko ANO chci pokračovat na tyto webové stránky a výslovně potvrzuji následující:

  • Jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou předepisovat nebo vydávat zdravotnické prostředky nebo diagnostické zdravotnické prostředky in vitro, případně zaměstnancem poskytovatele zdravotnických služeb.
  • Je mi známa definice odborníka, případně vymezení zaměstnance poskytovatele zdravotnických služeb ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb.
  • Beru na vědomí, že informace obsažené na těchto webových stránkách nejsou určeny pro laickou veřejnost, ale pouze pro odborníky a zaměstnance poskytovatelů zdravotnických služeb. Dále potvrzuji, že jsou mi známa rizika spojená s návštěvou těchto webových stránek jinou osobou než odborníkem nebo zaměstnancem poskytovatele zdravotnických služeb (např. neporozumění správnému fungování inzerovaných zdravotnických prostředků, nesprávný výběr zdravotnického prostředku nebo nesprávné učinění diagnózy).