Välj ditt land eller din region

Du är nu på Sweden (Svenska)
Hem / Om oss / Empowering Movement / Förhindra effekterna av immobilitet
MicrosoftTeams-image (35).png

Immobilitetskrisen 

Effekten av åkommor orsakade av immobilitet, som exemeplvis tryckskador och VTE, är förödande. Dessa potentiellt dödliga men ändå förebyggbara tillstånd orsakar enormt lidande för patienterna och resulterar i betydande kostnader för vårdgivare.

 

Resursbrist

De kliniska och ekonomiska effekterna av åkommor orsakade av immobilitet är alltför tydliga. Men tyvärr saknar många vårdgivare den tid, den utbildning och de resurser som behövs för att kunna implementera en förebyggande strategi som verkligen fungerar.

 

Rätt strategi

Vi förser vårdpersonal med rätt preventionsstrategier för deras behov. Detta för att minska förekomsten av tryckskador och VTE, skydda riskpatienter och se till att personal och sjukhus rör sig mot förbättrade resultat.

 

 

Background image blue tint 2500px 01

Arjo-lösningar som förhindrar effekterna av immobilitet

* Vänligen kontrollera produktens tillgänglighet på marknaden med din lokala säljare.

Resurs i fokus

PIP - Alpha Active 4 (26)

Prevention av tryckskador: lösning för tidigt och målinriktat ingripande

Läs mer om hur vår lösning för tidigt och målinriktat ingripande kan hjälpa dig att sätta en ny standard för klinisk effektivitet genom att: 

  • Säkerställa tidig, objektiv och anatomiskt specifik riskbedömning
  • Erbjuda heltäckande lösningar för att möjliggöra anpassade ingripanden
  • Driva fram och upprätthålla förbättrade kliniska resultat

Läs våra senaste relaterade artiklar

Prone positioning (16)

Trycksår: dödsfall, ekonomiska kostnader och en väg mot förebyggande.

Venös tromboembolism (VTE) är en ledande orsak till dödsfall och funktionsnedsättning världen över, men forskning tyder på att det kan förebyggas med hjälp av evidensbaserade preventionsstrategier. Läs mer om mekanisk profylax och intermittent pneumatisk kompression (IPC) med vår nedladdningsbara sammanfattning nedan.

How is mechanical 1_final

Hur används mekanisk profylax för att förebygga VTE?

Venös tromboembolism (VTE) är en ledande orsak till dödsfall och funktionsnedsättning världen över, men forskning tyder på att det kan förebyggas med hjälp av evidensbaserade preventionsstrategier. Läs mer om mekanisk profylax och intermittent pneumatisk kompression (IPC) med vår nedladdningsbara sammanfattning nedan.

Sit to stand 1_2 final

En studie där man utvärderar enheter som ger stöd från sittande till stående har visat att Sara Flex ”möjliggör mer framåtgående knärörelser”

En utvärdering av sex olika enheter som ger stöd från sittande till stående visade på en ”överväldigande preferens” för knästödet Sara® Flex i samband med en studie genomförd vid Loughborough University i Storbritannien.

Vad betyder Empowering Movement för mig?

Utforska alla aspekter av Empowering Movement

smiling nurse

Låt oss skapa goda förutsättningar för rörlighet inom vården

Att skapa goda förutsättningar för mobilitet är i fokus i allt vi gör. Det är kärnan i vår produktdesignfilosofi. Det är så vi hjälper vårdpersonal att förbli flexibla och effektiva. Det handlar om att göra det möjligt för vårdpersonal att röra sig fritt och produktivt.

Haide Nordh story WoundExpress 25

Optimera kostnader och effektivitet inom vården

Den globala efterfrågan på sjukvård växer och utvecklas. I framtiden måste miljontals nya arbetstillfällen skapas inom vård och omsorg, samtidigt som vårdinrättningar står under allt större press att minska sina driftskostnader och öka effektiviteten.

Sara Plus (4)

Främja ökad rörlighet med värdighet

Med omedelbar eller långvarig immobilitet ökar risken för vårdkomplikationer avsevärt. Detta leder till sämre livskvalitet och minskad värdighet för patienterna, ökat behov av vårdinsatser och ökade kostnader för vårdinrättningar.

tired nurse shadow (4)

Skydda vårdpersonalens välbefinnande

Hälso- och sjukvården har en av de högsta frekvenserna av icke-dödliga arbetsskador. Varje dag löper vårdpersonal stor risk att drabbas av arbetsrelaterade skador, vilket orsakar onödig smärta och lidande samtidigt som värdefulla resurser slösas bort.

female caregiver outside

Vi finns här för dig!

Hittar du inte det du söker? Låt oss hjälpa dig.