Välj ditt land eller din region

Du är nu på Sweden (Svenska)
Hem / Om oss / Empowering Movement / Skydda vårdpersonalens välbefinnande
MicrosoftTeams-image (36).png

Skadefrekvensen ökar

Hälso- och sjukvården har en av de högsta frekvenserna av icke-dödliga arbetsskador. Varje dag löper vårdpersonalen stor risk att drabbas av arbetsrelaterade skador, vilket orsakar onödig smärta och lidande samtidigt som värdefulla resurser slösas bort.

 

Omsorg för vårdpersonal

De flesta arbetsrelaterade skador kan undvikas. Men för att minimera risken för vårdpersonal krävs ett tvärvetenskapligt tillvägagångssätt som inbegriper samarbete, utbildning och utrustning samt effektivt implementerade hälso- och säkerhetspolicyer.

 

Eliminera risken

Vi ger vårdpersonal de förflyttningslösningar de behöver för att eliminera risken för belastning och skador. Att uppnå säkrare patienthantering samtidigt som man främjar ökad rörlighet för patienten och i slutändan bidrar till att förbättra vårdkvaliteten.

 

 

Background image blue tint 2500px 05

Arjo-lösningar som förhindrar effekterna av immobilitet

* Vänligen kontrollera produktens tillgänglighet på marknaden med din lokala säljare.

Resurs i fokus

Prone positioning (1)

Broschyr om klinisk evidens för placering i bukläge

 

I Arjos broschyr om klinisk evidens för placering i bukläge undersöker man nedanstående frågor i detalj och delar med sig av resultat och slutsatser från de senaste studierna och data från verkliga livet:

  • I vilka situationer ska man placera patienter i bukläge?
  • Hur länge är det optimalt att låta IVA-patienter ligga i bukläge?
  • Hur kan man minska risken för skador på vårdpersonalen och erbjuda patienter en säker och varsam positioneringsupplevelse varje gång?

Dessutom går man igenom hur man kan använda tekniker med enheter som stöd, något som redan är vanligt på dagens intensivvårdsavdelningar, för att förbättra effektiviteten, minska riskerna med och uppnå önskade kliniska resultat av placering i bukläge.

 

Läs våra senaste relaterade artiklar

Hygiene 12

Hygien

Hur kan långsammare hygienrutiner göra ditt jobb säkrare och snabbare?

Om vårdpersonalen är överansträngd kan det vara svårt att hålla välbefinnande, komfort och värdighet i fokus under dagliga rutiner. Hur kan varje hygienrutin göras om till en möjlighet för komfort, värdighet och den typ av interaktion som gör positiv skillnad för de människor vi vårdar?

What technologies 3_1 final

Mobilitet

Ergonomiska effekter på vårdpersonal vid transport av patienter i sjukhussängar

Att transportera patienter i sjukhussängar är en högriskaktivitet för vårdpersonal ur ett ergonomiskt perspektiv. Användning av motordrivna sängar kan dock ha en positiv inverkan på vårdpersonalens arbetsliv. Läs ett utdrag ur vårt whitepaper ”The case for powered bed transport” nedan.

What technologies 1_2 final

Sjukvårdssängar

Vilka tekniker används för att hjälpa vårdpersonalen att förflytta patienter i sjukhussängar?

Det finns olika typer av motordrivna transporttekniker som används med sjukhussängar och som gör det mindre ansträngande för vårdpersonal att förflytta patienter på vårdinrättningen.

Vad betyder Empowering Movement för mig?

Är du intresserad av andra aspekter av Empowering Movement? 

Nordic Sensi Chair Hospital Version (14)

Förhindra effekterna av immobilitet

Effekten av åkommor orsakade av immobilitet, som exemeplvis tryckskador och VTE, är förödande. Dessa potentiellt dödliga men ändå förebyggbara tillstånd orsakar enormt lidande för patienterna och resulterar i betydande kostnader för vårdgivare.

Sara Plus (4)

Främja ökad rörlighet med värdighet

Med omedelbar eller långvarig immobilitet ökar risken för vårdkomplikationer avsevärt. Detta leder till sämre livskvalitet och minskad värdighet för patienterna, ökat behov av vårdinsatser och ökade kostnader för vårdinrättningar.

Haide Nordh story WoundExpress 25

Optimera kostnader och effektivitet inom vården

Den globala efterfrågan på sjukvård växer och utvecklas. I framtiden måste miljontals nya arbetstillfällen skapas inom vård och omsorg, samtidigt som vårdinrättningar står under allt större press att minska sina driftskostnader och öka effektiviteten.

smiling nurse

Låt oss skapa goda förutsättningar för rörlighet inom vården

Att skapa goda förutsättningar för mobilitet är i fokus i allt vi gör. Det är kärnan i vår produktdesignfilosofi. Det är så vi hjälper vårdpersonal att förbli flexibla och effektiva. Det handlar om att göra det möjligt för vårdpersonal att röra sig fritt och produktivt.

female caregiver outside

Vi finns här för dig!

Hittar du inte det du söker? Låt oss hjälpa dig.