You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Arjo Liquids Flusher Rinse

En mild alkalisk løsning for forebygging av kalkavleiringer under automatisk rengjøring av beholdere for menneskelig avfall. Flusher Rinse avkalker bekkenspyleren og beholderne samtidig.

Egnet for alkalibestandige overflater, som rustfritt stål, keramikk, glass og bestandig plast.

Våre skyllevæsker er biologisk nedbrytbare og leveres i resirkulerbar emballasje.

* Vennligst kontakt din lokale salgsrepresentant for informasjon om produktet er tilgjengelig for salg i ditt land.