You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Parker

Høydejusterbar sittende og tilbakelent bading

Den spesielle svingbare døren på Parker er designet for selvstendig til assistert forflytning inn i og ut av badekaret. Parker er høydejusterbar og går fra sittende til tilbakelent stilling, slik at pleieren og beboeren kan velge ønsket posisjon for å få en bedre badeopplevelse.
Selvstendig og assistert forflytning
Parker er høydejusterbar og kan posisjoneres i sittende og tilbakelent stilling. Den svingbare sidedøren er designet for enkel tilgang for pasienter og beboere med mobilitetsnivå A til C uten behov for badeheis. Parker er også egnet for beboere med mobilitetsnivå D i kombinasjon med en passiv takheis.

Flere nivåer av antiskåldingsbeskyttelse
Badekaret har tydelig temperaturvisning, temperatur- og trykkregulerte blandeventiler og automatisk avstengning av varmtvannet når temperaturen blir for høy.

Øk velværefordelene ved bading
Velg mellom vanlig bading, luftmassasje og Sound and Vision for å fremme avspenning og dra mest mulig nytte av velværefordelene ved bading.

Egnet for beboere med mobilitetsnivå A til C. Også egnet for mobilitetsnivå D i kombinasjon med en passiv løfter.

Parker badekar – teknisk informasjon

Mål og vekt

Badekarets lengde i oppreist stilling1855 mm (73”)
Badekarets lengde i tilbakelent stilling1960 mm (77 1/8”)
Badekarets bredde750 mm (29 1/2”)
Høyden på døren med badekaret i høyeste stilling, føttene i laveste stilling2510 mm (98 7/8”)
Maks pasient-/beboervekt210 kg (463 lb)
Maks last (pasient/beboer + vann)300 kg (661 lb)
Forflytningshøyde i laveste stilling565 mm (22 1/4”)
Forflytningshøyde i høyeste stilling685 mm (27”)
Maks driftssyklus løfter/høy-lav1min PÅ, 9 min AV
Maks driftssyklus luft apa15min PÅ, 15 min AV
Kontrollenes betjeningskraft (kontrollpanel)4 N
Betjeningsorganenes betjeningskraft (håndholdt styreenhet)3 N
Kontrollenes betjeningskraft (S&V håndholdt styreenhet)3 N
Medisinsk utstyrstypeB

 

Vanntilførsel

Vannforbruk (forhåndsfylt fotbrønnvolum)96 l (25,4 gal (US))
Fylletid 3 Bar (43,5 psi) dynamisk trykk (forhåndsfylling)100 sek
Vanninnhold opptil overløpsnivå230 l (60,8 gal (US))
Vanninnhold opptil automatisk fyllingsnivå96 l (25,4 gal (US))
Tømmetid fra autofyllingsnivå(96 l) 3 min
Termometerdisplayets område10–70 °C (50–158 °F)
Termometerdisplayets nøyaktighet+/-1 °C (2 °F)

 

Støynivåer

Lydnivå ved løfting/senkingHøy/lav, ingen last 61 dBA
Luftmassasje, lydnivå83 dBA
Lydnivå, vipputen last 60 dBA

 

Bevegelse

Løftetid med full last (ca.)16 +/-5 sek
Senketid med full last (ca.)12 +/-5 sek

 

Batteri

Batteritype bly24 V
Batteritype nummer59776

 

IP-klassifisering

IP-klasseIP X4
IP-klasse håndholdt kontroll og Sound & Visionhåndkontroll IP X7

 

Vekt

Parker, avhengig av valgte alternativer (ekskl. emballasje)124-131 kg 273-289 lb

 

Gjenvinning

Emballasje av tre og bølgepapp er resirkulerbart.
Elektriske komponenter, samt deler i stål og plast skal demonteres og gjenvinnes ifølge merkingen på enheten.
Batteriet er resirkulerbart. Må ikke kastes. Miljøfarlig. Enheten inneholder et blybatteri som skal kasseres i henhold til lokale forskrifter.

 

Forberedelser på stedet

Gulv

Maks gulvbelastning5400 N/m2
Maks gulvtrykk0,6 N/mm2

 

Driftsforhold

Maks omgivelsestemperatur10 °C–40 °C (50 °F–104 ° F)
Maks relativ fuktighet30–95 % relativ fuktighet
Atmosfærisk trykkområde700 hPa til 1060 hPa

 

Transport og lagring

Omgivelsestemperaturområde-30 °C–70 °C (22 °F–158 ° F)
Relativ luftfuktighet10–80 % Rh (ikke kondens)
Atmosfærisk trykkområde500 hPa til 1 060 hPa

 

Elektriske data, EU og Nord-Amerika

Spenning230 V (EU), 120V (Nord-Amerika)
Frekvens50 Hz (EU), 60Hz (Nord-Amerika)
Strømforbruk(maks) 800 VA
Antall faserEnfaset vekselstrøm
Beskyttende jordJa
PotensialutligningJa

 

Advarsler

Enheten må kobles fra jordingspunktet som er merket på enheten, til rommets ekvipotensielle jordingspunkt.
Enheten må få kontinuerlig strøm og være koblet til en elektrisk strømbryterenhet med jordfeilbryter i samsvar med lokale retningslinjer og forskrifter.
For å unngå fare for elektrisk støt må enheten bare kobles til en jordet strømforsyning.

 

Vanntilførsel

Avløpskapasitet100 l/min, 26,4 gal (US)/min
StillingGulv eller vegg

 

Vann (varmt og kaldt)

Tilkobling3/4” BSP hunn
Øvre grense statisk trykk6 bar/87 PSI
Anbefalt dynamisk trykk ved 8 °C (46 °F) og ved 80 °C (176 °F), vannmengde 58 l/min (15,3 gal (US)/min)3 bar/43 PSI
Nedre grense dynamisk trykk 8 °C (46 °F) og ved 80 °C (176 °F) og 26 l/min vannmengde (GB)0,8 bar/12 PSI
Nedre grense dynamisk trykk ved 8 °C (46 °F) og 80 °C (176 °F) og 29 l/min (7,7 gal (US)/min) vannmengde. (Nord-Amerika uten desinfeksjon)1 bar/15 PSI
Nedre grense dynamisk trykk ved 8 °C (46 °F) og 80 °C (176 °F) og 45 l/min (11,9 gal (US)/min) vannmengde. (Alle andre markeder) (Nord-Amerika med desinfeksjon)2 bar/29 PSI
Maksimal trykkforskjell mellom varmt og kaldt vann+/-0,5 bar / +/-7 PSI
Kaldtvann nedre temperaturgrense2 °C (36 °F)
Kaldtvann øvre temperaturgrense20 °C (68 °F)
 Varmtvann nedre temperaturgrense 60 °C (140 °F)
 Varmtvann øvre temperaturgrense 80 °C (176 °F)

 

Mikrobiologiske kriterier

Oppfyller kravene fra Verdens helseorganisasjon (WHO) for drikkevann og EUs drikkevanndirektiv (DWD).


* Vennligst kontakt din lokale salgsrepresentant for informasjon om produktet er tilgjengelig for salg i ditt land.