You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Parker

En svært effektiv løsning for assistert bading

Parker® badekar gir en effektiv badesyklus og et trygt, avslappende bademiljø med maksimale fordeler for pasienten/beboeren.

Parker gjør en trygg, behagelig og lindrende badeopplevelse lett tilgjengelig for beboeren, og dekker alle behov når det gjelder praktiske hensyn som tidsbruk, personalressurser og effektiv systemhygiene.

Gjør oppgavene enklere og tryggere

En enkelt pleier kan trygt håndtere hele badesyklusen i Parker, som ikke innebærer manuelle løft, belastning eller stress. Kombinasjonen håndkontroll, tilbakelent badestilling og høyderegulering betyr at pleieren alltid kan arbeide i riktig høyde og nær pasienten/beboeren.

Systemintegrering

Det komplette Parker-konseptet inkluderer integrasjon med en rekke aktiv- og passivløftere fra Arjo, og utgjør en omfattende badeløsning.

En raskere og bedre badeprosess

Alle aspekter ved dette badesystemet er utviklet for å spare tid. Autofylling gjør det mulig å fylle badekaret til et forhåndsinnstilt nivå mens pleieren transporterer pasienten/beboeren.

Bedre effektivitet

Det brukervennlige systemet sikrer effektive baderutiner. Inngang til badekaret fra siden og integrasjon av mobile hjelpemidler betyr uproblematisk forflytning uten manuelle løft.

Optimal desinfeksjon sikret

Parker® har et internt integrert desinfeksjons- og luft-spasystem. Det er den mest tidseffektive løsningen for desinfeksjon av badekarets utvendige overflater.

En enestående badeopplevelse

En rekke alternativer, som luftmassasje og Sound & Vision™, gjør det mulig å skape et avslappende bademiljø for alle sanser og ideelle forhold for å hjelpe pasienter/beboere av alle aldre å slappe av.

Parker® er et høyderegulerbart tilbakelent sittebadekar som er utformet for å gi bedre effektivitet ved assistert bading og dusjing av voksne beboere på pleieinstitusjoner.

Parker badekar – teknisk informasjon

Mål og vekt

Badekarets lengde i oppreist stilling1855 mm (73”)
Badekarets lengde i tilbakelent stilling1960 mm (77 1/8”)
Badekarets bredde750 mm (29 1/2”)
Høyden på døren med badekaret i høyeste stilling, føttene i laveste stilling2510 mm (98 7/8”)
Maks pasient-/beboervekt210 kg (463 lb)
Maks last (pasient/beboer + vann)300 kg (661 lb)
Forflytningshøyde i laveste stilling565 mm (22 1/4”)
Forflytningshøyde i høyeste stilling685 mm (27”)
Maks driftssyklus løfter/høy-lav1min PÅ, 9 min AV
Maks driftssyklus luft apa15min PÅ, 15 min AV
Kontrollenes betjeningskraft (kontrollpanel)4 N
Betjeningsorganenes betjeningskraft (håndholdt styreenhet)3 N
Kontrollenes betjeningskraft (S&V håndholdt styreenhet)3 N
Medisinsk utstyrstypeB

 

Vanntilførsel

Vannforbruk (forhåndsfylt fotbrønnvolum)96 l (25,4 gal (US))
Fylletid 3 Bar (43,5 psi) dynamisk trykk (forhåndsfylling)100 sek
Vanninnhold opptil overløpsnivå230 l (60,8 gal (US))
Vanninnhold opptil automatisk fyllingsnivå96 l (25,4 gal (US))
Tømmetid fra autofyllingsnivå(96 l) 3 min
Termometerdisplayets område10–70 °C (50–158 °F)
Termometerdisplayets nøyaktighet+/-1 °C (2 °F)

 

Støynivåer

Lydnivå ved løfting/senkingHøy/lav, ingen last 61 dBA
Luftmassasje, lydnivå83 dBA
Lydnivå, vipputen last 60 dBA

 

Bevegelse

Løftetid med full last (ca.)16 +/-5 sek
Senketid med full last (ca.)12 +/-5 sek

 

Batteri

Batteritype bly24 V
Batteritype nummer59776

 

IP-klassifisering

IP-klasseIP X4
IP-klasse håndholdt kontroll og Sound & Visionhåndkontroll IP X7

 

Vekt

Parker, avhengig av valgte alternativer (ekskl. emballasje)124-131 kg 273-289 lb

 

Gjenvinning

Emballasje av tre og bølgepapp er resirkulerbart.
Elektriske komponenter, samt deler i stål og plast skal demonteres og gjenvinnes ifølge merkingen på enheten.
Batteriet er resirkulerbart. Må ikke kastes. Miljøfarlig. Enheten inneholder et blybatteri som skal kasseres i henhold til lokale forskrifter.

 

Forberedelser på stedet

Gulv

Maks gulvbelastning5400 N/m2
Maks gulvtrykk0,6 N/mm2

 

Driftsforhold

Maks omgivelsestemperatur10 °C–40 °C (50 °F–104 ° F)
Maks relativ fuktighet30–95 % relativ fuktighet
Atmosfærisk trykkområde700 hPa til 1060 hPa

 

Transport og lagring

Omgivelsestemperaturområde-30 °C–70 °C (22 °F–158 ° F)
Relativ luftfuktighet10–80 % Rh (ikke kondens)
Atmosfærisk trykkområde500 hPa til 1 060 hPa

 

Elektriske data, EU og Nord-Amerika

Spenning230 V (EU), 120V (Nord-Amerika)
Frekvens50 Hz (EU), 60Hz (Nord-Amerika)
Strømforbruk(maks) 800 VA
Antall faserEnfaset vekselstrøm
Beskyttende jordJa
PotensialutligningJa

 

Advarsler

Enheten må kobles fra jordingspunktet som er merket på enheten, til rommets ekvipotensielle jordingspunkt.
Enheten må få kontinuerlig strøm og være koblet til en elektrisk strømbryterenhet med jordfeilbryter i samsvar med lokale retningslinjer og forskrifter.
For å unngå fare for elektrisk støt må enheten bare kobles til en jordet strømforsyning.

 

Vanntilførsel

Avløpskapasitet100 l/min, 26,4 gal (US)/min
StillingGulv eller vegg

 

Vann (varmt og kaldt)

Tilkobling3/4” BSP hunn
Øvre grense statisk trykk6 bar/87 PSI
Anbefalt dynamisk trykk ved 8 °C (46 °F) og ved 80 °C (176 °F), vannmengde 58 l/min (15,3 gal (US)/min)3 bar/43 PSI
Nedre grense dynamisk trykk 8 °C (46 °F) og ved 80 °C (176 °F) og 26 l/min vannmengde (GB)0,8 bar/12 PSI
Nedre grense dynamisk trykk ved 8 °C (46 °F) og 80 °C (176 °F) og 29 l/min (7,7 gal (US)/min) vannmengde. (Nord-Amerika uten desinfeksjon)1 bar/15 PSI
Nedre grense dynamisk trykk ved 8 °C (46 °F) og 80 °C (176 °F) og 45 l/min (11,9 gal (US)/min) vannmengde. (Alle andre markeder) (Nord-Amerika med desinfeksjon)2 bar/29 PSI
Maksimal trykkforskjell mellom varmt og kaldt vann+/-0,5 bar / +/-7 PSI
Kaldtvann nedre temperaturgrense2 °C (36 °F)
Kaldtvann øvre temperaturgrense20 °C (68 °F)
 Varmtvann nedre temperaturgrense 60 °C (140 °F)
 Varmtvann øvre temperaturgrense 80 °C (176 °F)

 

Mikrobiologiske kriterier

Oppfyller kravene fra Verdens helseorganisasjon (WHO) for drikkevann og EUs drikkevanndirektiv (DWD).

 • Integrerte termostater for kontroll av karfyllingen og hånddusjen, med to digitale temperaturdisplayer for overvåking av temperaturen på vannet i karet og dusjen. Øvre temperaturdisplay viser aktiv fylle- eller dusjtemperatur. Nedre display viser gjeldende badevanntemperatur. 
 • Valgfritt luftmassasjesystem med 9 stråler – kan aktiveres og styres via kontrollpanelet eller den håndholdte styreenheten for en optimal badeopplevelse. Luftmassasjesystemet har to styrker og kan aktiveres for hele badekaret eller bare fotbrønnen.
 • Innebygd batterireservesystem i tilfelle strømbrudd sikrer komfort på slutten av badeprosessen, inkludert dusjing av beboeren/pasienten.
 • Laget av i glassfiberarmert plast for maksimal styrke og holdbarhet
 • Støpeprofilen omfatter ergonomiske funksjoner for maksimal komfort og sikkerhet.
 • Leveres med popup-avløp og innebygd utløp som hindrer oversvømmelse.
 • To innebygde, konturformede håndtak for maksimalt grep, så beboeren kommer trygt inn og ut
 • Valgfri automatisk påfyllingsfunksjon fyller fotbrønnen til et forhåndsinnstilt nivå (96 L).
 • Dusjhåndtak med låseknapp på siden av håndtaket for konstant vannmengde og bedre dusjprosess.
 • Parker™ har en valgfri integrert desinfeksjonsfunksjon, inkludert luftmassasje og dyser. Den har også et valgfritt integrert Sound & Vision™-system for en enestående badeopplevelse. Velværesystemet inneholder lysdioder i flere farger, to høyttalere og en USB-pinne, og betjenes fra et separat, vanntett, håndholdt kontrollpanel (IP X7).

Sikkerhetsfunksjoner

 • Nødstopp som stopper alle funksjoner i tilfelle fare.
 • Skåldingsbeskyttelse som slår av vannfyllingen og dusjvannet, i tilfelle en skadelig vanntemperatur på 45 °C (113 °F) nås.
 • Indikator for lavt nivå av desinfeksjonsmiddel for å sikre at badekaret alltid desinfiseres med desinfeksjonsmiddel i riktig blandeforhold.
 • Parker er tilgjengelig med en funksjonslås som, hvis den trykkes, hindrer aktivering/deaktivering av følgende funksjoner: autofylling, dusj, luftmassasje, heving/senking av badekaret, vipping av badekaret og desinfeksjon. Dette gjør at pleieren kan unngå utilsiktede endringer. Lysdiodene i funksjonslåsen blinker gult når den er aktiv.
 • Batteridrift ved eventuelt strømbrudd.

Tilbehør

 • Hode- og ryggputer
 • Fot-/benstøtte for fotpleie
 • ArjoClean™ (desinfeksjon)

* Vennligst kontakt din lokale salgsrepresentant for informasjon om produktet er tilgjengelig for salg i ditt land.