You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Denna webbplats använder cookies

Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Vill du veta mer om hur vi använder cookies och hur du kan hantera dem läs vår integritetspolicy.

Valberedning inför årsstämma 2020

Inför årsstämman 2020 innebär detta att Arjos valberedning utgörs av ordföranden Carl Bennet (Carl Bennet AB), Per Colleen (Fjärde AP-fonden), Marianne Nilsson (Swedbank Robur) samt styrelsens ordförande Johan Malmquist.

Aktieägare som önskar lämna förslag till Arjos valberedning inför års­stämman 2020 kan vända sig till valberedningen på e-mail: nominating.committee@arjo.com eller på adress: Arjo AB, Att: Valberedningen, Hans Michelsensgatan 10, 211 20 Malmö.

Årsstämma 2020

Arjos årsstämma kommer att hållas den 27 april 2020 i Malmö. Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman den 27 april 2020 kan lämna förslaget till Arjos styrelseordförande på email: agm@arjo.com eller på adress: Arjo AB, Att: Bolagsstämmoärenden, Hans Michelsensgatan 10, 211 20 Malmö. Förslagen måste, för att med säkerhet kunna tas in i kallelsen och därmed på årsstämmans dagord­ning, ha inkommit till bolaget senast den 9 mars 2020.