29
  • 2020.06.29

    Årsstämma 2020

    Arjo AB:s årsstämma 2020 hölls den 29 juni på Arjos huvudkontor i Malmö. Mer information finns via länken nedan:

    https://www.arjo.com/sv-se/om-arjo/bolagsstyrning/bolagsstamma/arsstamma-2020/