You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Mobilitetsgalleriet för långtidsvård

Långtidsvårdspatienter är huvudsakligen inlagda för att de ska få en trygg och god omsorg. Inom långtidsvården är vårdpersonalens huvudsakliga mål vanligen att bevara patientens kvarstående rörelseförmåga, se till att patienten har det så bra som möjligt under en längre tid och förhindra konsekvenser av orörlighet, till exempel fall, trycksår och funktionell inkontinens.¹

circle4_555px.jpg

Möt patienterna

Patienter inom långtidsvården, i synnerhet de allra äldsta, är ofta sköra och i många fall också förvirrade på grund av nedsatt mental förmåga och/eller rörlighet. Ett antal patienter kan visserligen ligga på mobilitetsnivå A eller B, men enligt Arjos erfarenhet utgörs största delen av långtidsvårdens population av patienter med mobilitetsnivå C, D eller E.

Ladda ner material

För att du ska få hjälp att bedöma hur du på bästa sätt kan möta patienternas behov har vi sammanställt en rad informativa dokument med råd om hur du kan tolka de olika mobilitetsnivåerna och hur du kan använda våra produkter och lösningar så effektivt som möjligt.

Gå till nerladdningssektionen