Välj ditt land eller din region

Du är nu på Sweden (Svenska)
Hem
Banner-for-homepage2135x750-px-01-(k2).jpg
Vårt mål är

Empowering Movement

Maxi Move (3)

Fem lösningar som stödjer vård med minskad personalstyrka (single-handed care)

Uttrycket single-handed care (vård med minskad personalstyrka) avser helt enkelt förflyttning av en individ på ett säkert sätt och med rätt utrustning och lämpligt antal vårdgivare.

I vissa vårdmiljöer har det länge funnits ”informella arbetsrutiner” som automatiskt innebär att två vårdgivare krävs vid patienthanteringsuppgifter. De senaste åren har det dock skett ett tydligt skifte mot vård med minskad personalstyrka, i synnerhet inom långvården.

LP1 - CES -Banner for web_2135x750 px 01.jpg

En mångfacetterad metod för patientförflyttningar kan bidra till minskade skador bland vårdpersonal och hälsosammare resultat för dem som står inför mobilitetsutmaningar.

Tenor (3)

Bariatrisk rumslösning

Våra bariatriska rumslösningar säkerställer att vårdinstanser är rustade för de ökande utmaningarna kopplade till bariatriska patienter och redo att leverera en säker, kostnadseffektiv och värdig vård. 

Provizio SEM Scanner (37)

Ligg steget före trycksår

Objektiv och anatomiskt specifik riskbedömning, oavsett hudton. Se hur Provizio® SEM Scanner hjälper dig att avsevärt minska förekomsten av tryckskador. 

Arjo blue studio background

Våra produktkategorier

Positive 8

Positive Eight‑filosofin

Vår vårdfilosofi beskriver hur mobilitetsträning kan leda till en rad fördelar som påverkar livskvaliteten, vårdpersonalens nöjdhet, verksamhetens effektivitet och de ekonomiska resultaten. 

Mobility gallery Long Term Care Group

Mobilitetsgalleriet

Arjos mobilitetsgalleri är baserat på fem mobilitetsnivåer, A till E, och utgör en grund för att man ska förstå hur en individ kan bidra till sin egen rörlighet och hur man skyddar vårdpersonal mot skador.​

Sara Flex with Sara 3000 Standing Sling (5)

Arjo MOVE

Arjo MOVE-programmen bygger på klinisk evidens och data från din vårdinrättning. De ger dig de verktyg och den kunskap du behöver för att nå dina kliniska och operativa mål. ​

GustavCareerNew.png

”Jag går till jobbet varje dag med en övertygelse om att vi gör skillnad”

Arjo – en överblick

Fakta om Arjo

6,800

employees globally

1957

Arjo was founded

100+ countries

where Arjo sells products and services

Empowering Movement

is at the heart of everything we do

Vi säkerställer värde genom att

Preventing the impact of immobility
Promoting greater mobility with dignity
Protecting the wellbeing of caregivers
Optimising costs and efficiencies in care