You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Denna webbplats använder cookies

Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Vill du veta mer om hur vi använder cookies och hur du kan hantera dem läs vår integritetspolicy.

Från liggande till sittande på sängkanten

Från liggande till sittande på sängkanten

Uppresning av vårdtagare från liggande till sittande på sängkanten är av största vikt för att man ska kunna erbjuda en god vård men görs förflyttningen manuellt utsätts vårdgivarna varje dag för risken att drabbas av ryggskador.

Uppresning från liggande till sittande på sängkanten är ett viktigt moment som vårdgivare måste utföra flera gånger per dag, och man använder ofta riskfyllda manuella metoder som dessutom är onödigt obekväma för vårdtagarna. Jämfört med andra yrkesgrupper är förekomsten av ryggskador sex gånger så hög inom gruppen sjukvårdsanställda1. 80 % av alla vårdanställda drabbas av en skada direkt kopplad till patientvården under sin karriär2. Referenser:

1. Dawson, A. et al (2007). Interventions to Prevent Back Pain and Back Injury in Nurses: A Systematic Review, Occup Environ Med, 64.

2. Cohen, M.H. et al (2010). Patient Handling and Movement Assessments: A White Paper, Health Guidelines Revision Committee Specialty Subcommittee on Patient Movement FGI.