You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Zmiana pozycji z leżącej na plecach do siedzącej na brzegu łóżka

Zmiana pozycji z leżącej na plecach do siedzącej na brzegu łóżka

Zmiana pozycji z leżącej na plecach do siedzącej na brzegu łóżka (SSEB) ma kluczowe znaczenie dla jakości opieki nad pacjentem. Czynność ta jest jednak najczęściej wykonywana przez opiekunów manualnie, narażając ich na ryzyko kontuzji.

Zmiana pozycji z leżącej na plecach do siedzącej na brzegu łóżka (SSEB) to podstawowe zadanie, które opiekunowie muszą wykonywać wiele razy dziennie, często używając ryzykownych technik podnoszenia ręcznego, które są również niewygodne dla samych pacjentów. Częstość występowania urazów pleców u opiekunów jest sześciokrotnie wyższa niż w przypadku przedstawicieli innych zawodów. 80% opiekunów w swojej karierze zawodowej doznaje urazu bezpośrednio związanego z opieką nad pacjentem.

Źródła:

1. Dawson, A. i in. (2007). Interventions to Prevent Back Pain and Back Injury in Nurses: A Systematic Review, Occup Environ Med, 64.

2. Cohen, M.H. i in. (2010). Patient Handling and Movement Assessments: A White Paper, Health Guidelines Revision Committee Specialty Subcommittee on Patient Movement FGI.