Välj ditt land eller din region

Du är nu på Sweden (Svenska)
Hem / Om oss / Vår historia / Effektivisering av Arjos värdekedja

Effektivisering av Arjos värdekedja

Med målet att leverera högre kvalitet och effektivitet och göra det möjligt för bolaget att svara snabbare på kundernas behov genomförde Arjo ett flertal förbättringar för att förenkla produktionsstrukturen. Det mest betydelsefulla var att Arjo mellan 2008 och 2013 lade ihop 15 produktionsanläggningar till 6 viktiga geografiskt spridda platser. Under 2013 slutförde Arjo integrationen av Therapeutic Support Systems (TSS).

Den här perioden följdes av en tid med utmanande marknadsvillkor, bland annat prispress och en kraftigt sjunkande uthyrningsmarknad i USA. Effekterna av de här förändringarna på marknaden har fortsatt att märkas på senare år, och därför har en förbättrad effektivitet och förmågan att snabbt och smidigt anpassa sig till förändringar på marknaden blivit en viktig strategisk tillgång för Arjo.