You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Om meer waarde en efficiëntie te leveren en het bedrijf in staat te stellen sneller in te spelen op de behoeften van klanten, heeft Arjo veel efficiëntieverbeteringen doorgevoerd om zijn productiestructuur te stroomlijnen. Met name heeft Arjo tussen 2008 en 2013 zijn 15 productiefaciliteiten samengevoegd tot 6 wereldwijde hoofdlocaties. In 2013 heeft Arjo de integratie van Therapeutic Support Systems (TSS) afgerond.

Dit werd gevolgd door een periode van moeilijke marktomstandigheden, waaronder prijsdruk en een sterk teruglopende verhuurmarkt in de Verenigde Staten. Het effect van deze marktontwikkelingen is de afgelopen jaren nog steeds voelbaar, waardoor verbeterde efficiëntie en een vermogen om zich soepel aan te passen aan marktveranderingen voor Arjo strategisch van vitaal belang is geworden.