You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Aby zapewnić większą wydajność oraz umożliwić firmie szybsze reagowanie na potrzeby klientów, firma Arjo wprowadziła wiele usprawnień w celu zoptymalizowania struktury produkcji. Co najważniejsze, w latach 2008-2013 Arjo połączyła 15 swoich zakładów produkcyjnych w 6 kluczowych lokalizacji globalnych. W 2013 r. Arjo zakończyła integrację swoich systemów wsparcia terapeutycznego (TSS).

Po tym okresie pogorszyły się warunki na rynku, wzrosła presja cenowa i gwałtownie zmniejszył się rynek najmu w Stanach Zjednoczonych. Skutki tych zmian rynkowych są nadal odczuwalne, dlatego poprawa wydajności i zdolności do szybkiego reagowania na zmiany rynkowe okazała się dla Arjo ważnym celem strategicznym.