Aby zapewnić większą wydajność oraz umożliwić firmie szybsze reagowanie na potrzeby klientów, firma Arjo wprowadziła wiele usprawnień w celu zoptymalizowania struktury produkcji. Co najważniejsze, w latach 2008-2013 Arjo połączyła 15 swoich zakładów produkcyjnych w 6 kluczowych lokalizacji globalnych. W 2013 r. Arjo zakończyła integrację swoich systemów wsparcia terapeutycznego (TSS).

Po tym okresie pogorszyły się warunki na rynku, wzrosła presja cenowa i gwałtownie zmniejszył się rynek najmu w Stanach Zjednoczonych. Skutki tych zmian rynkowych są nadal odczuwalne, dlatego poprawa wydajności i zdolności do szybkiego reagowania na zmiany rynkowe okazała się dla Arjo ważnym celem strategicznym.