Vyberte zemi nebo region

Nyní se nacházíte v části Czech Republic (Česky)
Domovská stránka / O nás / Naše historie / Zjednodušení hodnotového řetězce společnosti Arjo

Společnost Arjo prošla mnoha změnami a zjednodušením struktury produkce, což mělo za cíl zvýšit efektivitu, vytvářet vyšší hodnotu a umožnit společnosti rychleji reagovat na potřeby zákazníků. Jednou z nejvýznamnějších změn bylo spojení 15 výrobních zařízení do 6 základních globálních provozů, které proběhlo v letech 2008 až 2013. V roce 2013 dokončila společnost Arjo integraci oblasti Léčebné podpůrné systémy (TSS).

Následovalo období, jež se vyznačovalo obtížnými podmínkami na trhu, včetně cenových tlaků a prudce klesajícího trhu pronájmů ve Spojených státech. Dopad těchto tržních změn byl citelný ještě v nedávných letech, ale společnosti Arjo toto období přineslo vyšší efektivitu a schopnost rychle se přizpůsobit změnám na trhu, což lze dnes považovat za strategickou výhodu.

Potvrzuji, že jsem se seznámil s definicí odborníka ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. a že jsem tímto odborníkem.

Beru na vědomí, že informace obsažené na následujících stránkách nejsou určeny pro laickou veřejnost, ale pouze pro odborníky. Dále potvrzuji, že jsou mi známa rizika a důsledky způsobené návštěvou těchto stránek jinou osobou než odborníkem (neporozumění řádnému fungování inzerovaných zdravotnických prostředků, nesprávný výběr zdravotnického prostředku nebo nesprávná diagnóza atd.).