You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Společnost Arjo prošla mnoha změnami a zjednodušením struktury produkce, což mělo za cíl zvýšit efektivitu, vytvářet vyšší hodnotu a umožnit společnosti rychleji reagovat na potřeby zákazníků. Jednou z nejvýznamnějších změn bylo spojení 15 výrobních zařízení do 6 základních globálních provozů, které proběhlo v letech 2008 až 2013. V roce 2013 dokončila společnost Arjo integraci oblasti Léčebné podpůrné systémy (TSS).

Následovalo období, jež se vyznačovalo obtížnými podmínkami na trhu, včetně cenových tlaků a prudce klesajícího trhu pronájmů ve Spojených státech. Dopad těchto tržních změn byl citelný ještě v nedávných letech, ale společnosti Arjo toto období přineslo vyšší efektivitu a schopnost rychle se přizpůsobit změnám na trhu, což lze dnes považovat za strategickou výhodu.