Välj ditt land eller din region

Du är nu på Sweden (Svenska)
Hem / Om oss / Karriär / Khaleds berättelse
Khaled3.jpg

“En genuin omsorg om människor ger rum för utveckling av individuell potential”

För Khaled Ghayoomi är det som utmärker Arjo allra mest ett stort fokus på människor – både ute i vården och internt inom bolaget. Khaled arbetar som HR Business Partner och känner att han har möjlighet att bidra till att ytterligare stärka företagskulturen och sina kollegor.

 

Det som får Khaled Ghayoomi att gå till jobbet med ett leende varje morgon är den positiva och dynamiska atmosfären bland kollegor. Lagandan bygger på öppenhet, vänlighet och respekt, vilket ger utrymme för intressanta diskussioner, utbyte av kunskap och att finna glädje i att lära sig nya saker av varandra.

”Jag tar del av dagliga aktiviteter och har samtidigt en mer övergripande HR-syn, och måste säga att Arjo är ett företag som verkligen värdesätter mångfald. Mina kollegor, både på huvudkontoret i Malmö och över hela världen, är en dynamisk blandning av människor – alla mycket kompetenta men annars olika på många sätt. Detta skapar en öppen och inkluderande atmosfär där alla får växa utifrån sina egna styrkor. ”

Khaled ser att detta fokus på människor visar sig på många olika sätt, och att det är en konsekvens av både gott ledarskap och verksamhetens inneboende natur.

”När jag exempelvis ser på min far och inser att han kan vara en person som drar nytta av våra lösningar, fylls jag av en stark känsla av meningsfullhet. Eftersom jag vet hur mycket självständighet och integritet betyder för honom gör det mig stolt och ödmjuk att vara en del av ett företag som ser dessa behov och utvecklar lösningar för att möta dem. ”

För alla anställda på Arjo handlar Empowering Movement om att skapa optimala förutsättningar för ökad mobilitet i vårdmiljöer, vilket gynnar både kliniska och ekonomiska resultat. Det handlar också om att stärka oss själva och varandra, dela god energi och gå framåt tillsammans.

Thabile2.jpg

"En stark känsla av lojalitet och stolthet får alla att göra mer än vad som förväntas”

Läs mer om Thabile