Vyberte zemi nebo region

Nyní se nacházíte v části Czech Republic (Česky)
Domovská stránka / O nás / Volná místa / Khaledův příběh
Khaled3.jpg

„Skutečný zájem o lidi dovolující rozvíjet individuální potenciál“

Pro Khaleda Ghayoomiho se společnost Arjo nejvíce odlišuje svým výrazným zaměřením na lidi jak v pečovatelských zařízeních, tak i ve vlastních řadách. Jako HR Business Partner má Khaled pocit, že může přispívat k dalšímu budování firemní kultury postavené na zapojování a posilování lidí.

 

Důvodem, proč Khaled chodí do práce každý den s úsměvem, je pozitivní a dynamická atmosféra mezi kolegy. Týmový duch založený na otevřenosti, laskavosti a vzájemném respektu dává prostor zajímavým diskuzím, sdílení znalostí, ale i radosti z učení se novým věcem jeden od druhého.

„Podílím se na každodenních činnostech a z pohledu personalisty musím říci, že Arjo je společností, která si skutečně cení diverzity. Moji kolegové a kolegyně z centrály v Malmö i z celého světa jsou dynamickou směsicí lidí. Všichni jsou velice schopní, ale přitom jsou v mnoha ohledech odlišní. Vytváří se tak otevřená a inkluzivní atmosféra, ve které je všem umožněno růst podle jejich vlastních schopností.“

Podle Khaleda se zaměření na lidi projevuje mnoha různými způsoby a je výsledkem dobrého vedení ve spojení s povahou obchodní činnosti.

„Když si vzpomenu na svého otce a uvědomím si, že by mu naše řešení mohla přinést prospěch, najednou cítím, že to má smysl. Jelikož vím, jaký význam pro něj mají nezávislost a poctivost, jsem hrdý na to, že mohou být součástí společnosti, která tyto potřeby vidí a vyvíjí řešení pro jejich naplnění.“

Pro všechny zaměstnance Arjo je podpora pohyblivosti o vytváření optimálních podmínek pro vyšší mobilitu v prostředí poskytování zdravotní péče, jež přispívají ke zlepšování klinických i finančních výsledků. Je také o posilování každého z nás, abychom mohli společně sdílet dobrou energii a postupovat vpřed.

Thabile2.jpg

„Pocit hrdosti a loajálnosti nás všechny motivují překonávat sami sebe“

Přečtěte si Thabileův příběh
Potvrzuji, že jsem se seznámil s definicí odborníka ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. a že jsem tímto odborníkem.

Kliknutím na tlačítko ANO chci pokračovat na tyto webové stránky a výslovně potvrzuji následující:

  • Jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou předepisovat nebo vydávat zdravotnické prostředky nebo diagnostické zdravotnické prostředky in vitro, případně zaměstnancem poskytovatele zdravotnických služeb.
  • Je mi známa definice odborníka, případně vymezení zaměstnance poskytovatele zdravotnických služeb ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb.
  • Beru na vědomí, že informace obsažené na těchto webových stránkách nejsou určeny pro laickou veřejnost, ale pouze pro odborníky a zaměstnance poskytovatelů zdravotnických služeb. Dále potvrzuji, že jsou mi známa rizika spojená s návštěvou těchto webových stránek jinou osobou než odborníkem nebo zaměstnancem poskytovatele zdravotnických služeb (např. neporozumění správnému fungování inzerovaných zdravotnických prostředků, nesprávný výběr zdravotnického prostředku nebo nesprávné učinění diagnózy).